Marker vindkraft ble satt i drift i årets første kvartal. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Marker vindkraft ble satt i drift i årets første kvartal. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

192 GWh ny vindkraft og 88 GWh ny vannkraft ble satt i drift i årets første kvartal

7,1 TWh vindkraft og 2,4 TWh vannkraft er under utbygging.

Hvert kvartal legger NVE frem en rapport som viser hvor mye ny kraftproduksjon som er bygget ut og hvor mye som er under utbygging.

Nå har de lagt frem rapporten for årets første kvartal, og den viser at seks vannkraftverk og et vindkraftverk ble satt i drift i løpet av januar, februar og mars i år.

Marker Vindkraftverk består av 15 vindturbiner, og den vil bidra med en forventet årsproduksjon på 192, GWh.

enerWE var forøvrig tilstede under byggingen, og lagde en reportasje om hva det innebar å bygge en slik vindpark.

De seks vannkraftverkene bidro på sin side med totalt 88GWh, altså litt under halvparten av kraftproduksjonen fra det ene vindkraftverket.

Totalt er det hele 75 vann- og vindkraftprosjekter som er under bygging. Omtrent to tredjedeler av disse forventes å ferdigstilles iløpet av inneværende år.

Her kan du laste ned og lese kvartalsrapporten fra NVE.