Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

10,9 TWh med ny vann- og vindkraft er under utbygging

78,9 prosent av det er vindkraft.

Det pågår en storstilt utbygging av vindkraft i Norge, og ifølge den siste kvartalsrapporten fra NVE er det nå 8,6 TWh med vindkraft som er under utbygging.

I tillegg kommer 2,3 TWh med ny vannkraft, og dermed er det snakk om totalt 10,9 TWh med ny kraftproduksjon i Norge fordelt på 89 registrerte vann- og vindkraftsprosjekter.

I løpet av årets andre kvartal ble det satt i drift 10 vannkraftprosjekter som totalt har en årlig produksjon på 354 GWh - altså litt under 0,4 TWh.

Forøvrig var det tre vannkraftprosjekter som fikk avslag fra NVE. De hadde en totalt forventet årsproduksjon på 15 GWh.

Her kan du laste ned og lese rapporten.