NVE åpner for at vindkraftverk kan settes i drift etter problemer med TV-signaler

Vardafjellet vindkraftverk AS og Norges Televisjon AS (NTV) har inngått en avtale for å løse problemer med TV-signaler.

Publisert

NVE skriver i en pressemelding at de har mottatt orientering om at Vardafjellet vindkraftverk AS og Norges Televisjon AS (NTV) har inngått en avtale om TV-signaler.

Avtalen gjelder både midlertidige og permanente tiltak for tilbakeføring av TV-signalene i Vardafjellet vindkraftverks nærområde. Vindkraftverket kan dermed settes i drift igjen.

NVE fattet vedtak der de påla Vardafjellet vindkraftverk å stanse turbinene i fjor høst, og stilte som krav at midlertidige tiltak måtte komme på plass for at de kunne settes i gang igjen.

Det skjedde kort tid etter at vindkraftverket ble satt i drift i fjor høst. Da kom det inn meldinger til RiksTV og NTV om forstyrrelser på TV-signalene, og NVE mottok også meldinger om forstyrrelser direkte fra sluttbrukere.

På oppdrag fra NTV gjennomførte Telenor målinger som bekreftet at det var forstyrrelser i det digitale bakkenettet, og at interferensen skyldtes vindkraftverket.

Nå har Vardafjellet vindkraft AS og NTV signert en avtale om etablering av både midlertidige løsninger for sluttbrukere som er berørt av interferensen, og permanente tiltak for å tilbakeføre TV-signalene i området. Avtalen innebærer at NTV i løpet av 48 timer fra signeringen vil henvende seg til berørte sluttbrukere for å finne midlertidige løsninger. De midlertidige løsningene skal virke frem til permanente tiltak er etablert.

Dermed åpner NVE opp for at vindkraftverket kan sette i drift vindturbinene igjen.

Her kan du lese mer om konsesjonsbehandlingen hos NVE.