NVE: Nye løpehjul kan gi 4,4 TWh mer strøm fra vannkraften

NVE gjort en teknologianalyse av hvor mye ekstra kraftproduksjon det er mulig å hente ut ved å oppgradere vannkraftverkene.

Publisert

I et nytt notat hra NVE gjort en teknologianalyse av hvor mye ekstra kraftproduksjon det er mulig å hente ut ved å oppgradere vannkraftverkene ved å bytte ut løpehjulet.

Dette er en interessant problemstilling da det sier noe om hvor mye mer det er mulig å hente ut fra vannkraften. Samtidig er det verdt å merke seg at dette sier noe om hvor mye som kan hentes ut gjennom å effektivisere eksisterende vannkraftverk. Det inkluderer ikke det som kan hentes ut dersom det tas i bruk mer vann - med tilhørende økte naturinngrep.

Ifølge NVE har det vært over 200 opprustnings- og utvidelsesprosjekter de siste 20 årene, og ca. 100 løpehjul har blitt byttet ut i løpet av den perioden. Det har gitt en estimert ekstra vannkraftproduksjon på 4,5 TWh hvert år.

Med det som utgangspunkt har NVE sett potensialet som gjenstår. Da har de tatt utgangspunkt i vannkraftverk med mer enn 10 MW produksjon, det vil si at småkraftverk ikke er inkludert. Disse vannkraftverkene med 10 MW eller større kapasitet står for omlag 120 TWh, og det utgjør ca. 90 prosent av vannkraftkapasitetn på 135,6 TWh.

Hvis man bytter ut turbinene som er installert før 1970, vil det trolig gi en effekt på omlag 2,1 TWh. Dette er altså de gamle turbinene som er 50+ år gamle.

Hvis man i tillegg oppdaterer også nyere turbiner, vil det totale potensialet komme opp i 4,4 TWh.

Så blir det naturlignok også et spørsmål om det er økonomisk lønnsomt å bytte ut gamle turbiner til nyere og mer effektive løsninger. Her må vannkraftverkene ta hensyn til egen økonomi, men skatteregimet vil også påvirke hvilke oppgraderinger som blir lønnsomme. Her har bransjen over lengre tid klaget over at skatteregimet er for stramt, og at det står i veien for oppgraderinger.

Her kan du laste ned og lese faktaarket fra NVE om turbinopprustninger.

Powered by Labrador CMS