NVE med nytt faktaark om potensialet i norsk vannkraft

NVE har utarbeidet et nytt faktaark med gjennomgang av hvor stort potensiale som ligger i å utvide vannkraften.

Publisert
Totalt er omtrent 216 TWh teknisk-økonomisk mulig å utnytte, illustrert i kakediagrammet. Av dette er rundt 64 % allerede bygget ut og 23 % er vernet, og NVE anslår at det i dag er et totalt potensial på 23 TWh. Dette inkluderer både nye utbygginger og opprusting og utvidelser.
Totalt er omtrent 216 TWh teknisk-økonomisk mulig å utnytte, illustrert i kakediagrammet. Av dette er rundt 64 % allerede bygget ut og 23 % er vernet, og NVE anslår at det i dag er et totalt potensial på 23 TWh. Dette inkluderer både nye utbygginger og opprusting og utvidelser.

Det pågår en heftig diskusjon om utbyggingen av vindkraft på land i Norge, og et av argumentene som går igjen er at det er bedre å ruste opp og bygge ut vannkraften.

Hvor stort potensiale det er mulig å hente ut kommer an på hvem man spør. Kraftbransjen selv mener at potensialet er mindre enn hva folk flest tror, mens enkelte forskere og fagpersoner mener at det er større enn hva bransjen selv oppgir.

Nå har NVE nok en gang sett på potensialet, og de har laget et faktaark der de tar for seg mulighetene.

Teoretisk sett er vannkraftpotensialet i Norge over 600 TWh hvis det hadde vært mulig å utnytte hvert eneste vannfall til kraftproduksjon. Det lar seg imidlertid ikke å gjøre i praksis, og det er også områder som er avgrenset.

NVE anslår et teknisk-økonomisk potensiale på 216 TWh, og at det er mulig å hente ut 6-8 TWh ved opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraft.

– I Norge har vi god tilgang til vannkraftressurser. Av våre 1667 vannkraftverk har mange allerede gjennomgått opprusting og utvidelse. Det er mange faktorer å ta hensyn til for å utnytte ressursene på best mulig måte. Vi har derfor forsøkt å forklare hvorfor potensialet varierer ut fra hva som blir lagt til grunn og hvilke metoder som blir brukt, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Potensialet for å hente ut mer kraftproduksjon fra eksisterende vannkraftanlegg gjennom opprustning eller utvidelser avhenger av en rekke faktorer. Det inkluderer blant annet:

  • Politiske rammebetingelser
  • Kraftpris
  • Teknologi- og kostnadsutvikling
  • Aktørenes krav til avkastning
  • Hvordan klimaendringene påvirker kraftsystemet i form av endret tilsig
  • Syn på konsekvensene av naturinngrep

Av disse er det trolig de politiske rammebetingelsene i form va vannkraftbeskatningen som gir størst utslag. De har ihvertfall sørget for at oppgraderinger som har vært samfunnsøkonomisk lønnsomme har blitt lagt i skuffen eller blitt nedskalert fordi de i praksis ikke har vært bedriftsøkonomisk lønnsomme for kraftverket fordi skattebelastningen er for høy.

Her kan du laste ned og lese faktaarket om potensialet for opprusting og utvidelse av norske vannkraftverk.

Powered by Labrador CMS