Spikerbruksfallet kraftverk er et av landets mange små vannkraftverk.
Spikerbruksfallet kraftverk er et av landets mange små vannkraftverk.

Doblet strømeksport og økt vannmengde i magasinene

Uke 21 ble en litt spesiell uke i strømmarkedet.

Publisert Sist oppdatert
Animert_strompris_uke21.gif

I sin ukentlige kraftsituasjonsrapport skriver NVE at etterspørselen etter strøm falt med hele 13 prosent i forrige uke. Samtidig ble ikke strømproduksjonen redusert tilsvarende, og dermed ble nettoeksporten av strøm doblet fra uken før.

Likevel økte fyllingsgraden i vannmagasinene med 0,4 prosentpoeng. Det skjedde som følge av at vårens snøsmelting nå er i gang.

Fyllingsgraden ligger nå på 31,7 prosent, og det er markant lavere enn mediannivået for uke 21. Den ligger på 45,3 prosent.

Det store avviket kan i stor grad forklares med at det har vært store snølagre i år, og at det ofte fører til at snøsmeltingen starter noe senere enn i år med mer normale snømengder.

Strømprisene har vært lave i hele år, men på onsdag i forrige uke gikk den kraftig opp i enkelte timer. Det forklarer NVE med at det blåste lite, både i Norden og i resten av Europa i de timene.

I helgen som var blåste det derimot mye, og da bidro det til at norske strømpriser ble presset helt ned mot 1,0 øre/kWh i enkelte timer.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for uke 21.