Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

10 ulykker tilknyttet vannkraftverkene i 2018

Totalt 23 meldepliktige hendelser

I en oppdatering har NVE lagt frem et notat som viser at det i 2018 ble rapportert inn 10 ulykker og totalt 23 meldepliktige hendelser tilknyttet vannkraftverkene i Norge.

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg setter krav om at dersom det oppstår en ulykke eller uønsket hendelse ved et vassdragsanlegg, skal den ansvarlige snarest melde fra om dette til NVE.

Hensikten med forskriften er å sikre at erfaringene kan samles inn for å analyseres og brukes til å forebygge fremtidige hendelser.

- De innmeldte hendelsene i 2018 medførte ikke alvorlige konsekvenser for personer/samfunn, med unntak av et dambrudd som førte til evakuering, skriver NVE.

Med tanke på hvor mange vannkraftverk det er i Norge, samt hvor omfattende vannkraftproduksjonen er, må det sies at dette er relativt lave tall. Samtidig er vannkraftverk en relativ lite bemanningsintensiv virksomhet og det gjør at det ikke er så mange potensielle farlige situasjoner i løpet av et år.

- 15 hendelser gjaldt dammer og 8 gjaldt vannveier. I tillegg har det kommet melding om en drukningsulykke, tre meldinger om hendelser i kraftstasjoner, en melding om en arbeidstilsynssak, en melding om brudd på konsesjonsvilkår og en melding om uønsket hendelse på dam, skriver NVE.

Her kan du laste ned og lese hele notatet.