Vindkraft utgjorde 6,1 TWh av 7,1 TWh ny kraftproduksjon i 2020

Totalt i 2020 ble det satt i drift 15 nye vindkraftverk.

Publisert Sist oppdatert

NVE legger i dag frem sin siste kvartalsrapport for ny kraftproduksjon, og i en pressemelding skriver de at fjerde kvartal sto for store deler av den nye kraftproduksjonen i fjor.

Oversikten viser at det ble satt i drift 3,3 TWh ny kraftproduksjon i fjorårets siste kvartal, og betyr at det til sammen i 2020 ble det satt i drift 7,1 TWh vann- og vindkraftproduksjon i Norge. Tilsvarende tall for 2019 var 2,3 TWh.

Vindkraft utgjorde 6,1 TWh av den nye kraftproduksjonen i 2020.

I fjerde kvartal alene ble det satt i drift syv vindkraftverk i tillegg til at Hundhammerfjellet vindkraftverk ble reetablert. Det ble satt i drift tre vindkraftverk i Trøndelag og ett vindkraftverk i hver av fylkene Rogaland, Vestland, Nordland og Finnmark.

Totalt i 2020 ble det i drift 15 nye vindkraftverk.

Hvis man regner med de turbinene som har startet å produsere kraft i vindkraftverk som er delvis i drift, er det nå til sammen 13,1 TWh vindkraftproduksjon i Norge.

I fjerde kvartal ble det satt i drift til sammen 0,2 TWh ny vannkraftproduksjon. I 2020 ble det samlet satt i drift 1 TWh ny vannkraft, fordelt med omtrent like mye på små vannkraftverk, nye kraftverk over 10 MW og opprustings- og utvidelsesprosjekter.

Ved utgangen av 2020 er dermed midlere årsproduksjon fra vannkraft på 136,4 TWh.

NVE har ved årsskiftet registrert 104 vind- og vannkraftprosjekter under bygging. Når disse er satt i drift vil de bidra med 4 TWh ny vindkraftproduksjon og 2,3 TWh vannkraftproduksjon. 0,2 TWh av vindkraftproduksjonen som er under bygging, leverer allerede strøm til nettet fra ett vindkraftverk som satte i drift de første turbinene i fjor.

Innenfor perioden med utbygging av kraftverk som kan delta i ordningen med elsertifikater vil 2020 bli året med mest ny kraftproduksjon. I 2021 er det forventet at det blir satt i drift 5,7 TWh ny kraftproduksjon.

Powered by Labrador CMS