NVE-rapport: Været skaper utfordringer for fornybare energisystemer

Vindkraften bidrar mest på vinteren når strømmen trengs som mest, men det blåser dårlig på de kaldeste dagene.

Publisert

Norge er en energinasjon, men vi er også et land der været har mye å si for hvordan vi bruker og produserer energien.

Det gjenspeiles i at det norske strømforbruket er svært væravhengig. Vi bruker ikke gass til oppvarming, så strømforbruket vårt er høyt på vinteren og på kalde dager. Samtidig er vannkraften vår avhengig av tilsig fra regn og snøsmelting, og vindkraften er naturlignok avhengig av at det blåser.

Alt henger sammen med alt når det gjelder strømnettet, strømproduksjonen og strømforbruket. Det er derfor viktig for strømmarkedet og myndighetene gjennom NVE å ha en god forståelse og gode modeller av hvordan vær og vind påvirker strømmarkedet.

Nå har NVE utarbeidet nye analyser av hvordan været påvirker strømmarkedet.

- I forbindelse med denne rapporten har vi utviklet og forbedret datagrunnlaget for væravhengig kraftproduksjon og kraftforbruk. Rapporten gir mer innsikt i ulike værfenomener og hvordan disse kan påvirke kraftsystemet i Nord-Europa i tiden fremover. Rapporten er et grunnlag for å kunne gjøre flere typer analyser senere som belyser utviklingen i kraftsystemet i Norge, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i energiavdelingen i NVE.

NVE fremhever følgende funn fra rapporten:

  • I år med lite vannkrafttilsig er vindkraftproduksjonen lav og det er kaldt
  • Norge er et langstrakt land med stor variasjon i vær mellom regionene
  • Det produseres mer vindkraft på vinteren når kraftforbruket er høyt, men i dagene med høyest kraftforbruk blåser det ikke mye
  • Raske fall i vind- og solkraft vil stille kraftsystemet overfor nye utfordringer med å klare å levere nok fleksibilitet på kort tid

Dette er funn som viser store utfordringer knyttet til bruken av fornybare energikilder i kraftnettet. For selv den magasinerte vannkraften, som kan skru produksjonen opp eller ned avhengig av strømforbruket, har begrensninger i form av hvor mye vann som er tilgjengelig. I år har det omtrent rent over i vannmagasinene, men vi skal bare noen få år tilbake for et år der det var problematisk lite vann.

Mye av dette kan håndteres ved å ha flere forskjellige energikilder som utjevner hverandre.

Her kan du laste ned og lese rapporten i sin helhet.

Powered by Labrador CMS