NVE: dette koster det å drifte små vannkraftverk

- Etter nye evalueringer og tilbakemelding fra bransjen ser vi det nå nødvendig å nedjustere drifts- og vedlikeholdskostnadene for vannkraftverk under 10 MW.

Publisert Sist oppdatert

Strøm kan produseres på mange forskjellige måter fra forskjellige energikilder. Alle har sine fortrinn og ulemper, og det er langt fra enkelt å sammenligne en energikilde med en annen. Samtidig er det nødvendig å ha noen felles referansepunkter for å kunne gjøre nødvendige beregninger.

Slike tall kan påvirke konsesjonsbehandlingene, og det er derfor viktig at tallene er så presise og rettferdige som mulig.

Nå forteller NVE at de har gjort nye vurderinger av hva det koster å drifte og vedlikeholde små vannkraftverk. Tidligere ble det vurdert som markant dyrere enn å drifte store vannkraftverk når man regner med utgangspunkt i hver kilowattime som produseres.

Det har blant annet påvirket vurderingene av hvorvidt et vannkraftverk var samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke.

- Etter nye evalueringer og tilbakemelding fra bransjen ser vi det nå nødvendig å nedjustere drifts- og vedlikeholdskostnadene for vannkraftverk under 10 MW fra 7 øre/kWh til 4 øre/kWh. For vannkraft over 10 MW og vindkraft beholder vi dagens kostnadsnivå med henholdsvis 4 øre/kWh og 10 øre/kWh, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for energiavdelingen i NVE.

Det betyr at det i NVE's fremtidige konsesjonsbehandlinger legges til grunn at vannkraften har en kostnad på 4 øre/kWh mens vindkraften har en drifts- og vedlikeholdskostnad på 10 øre/kWh.

Dette vil selvsagt være forskjellig fra kraftverk til kraftverk, og normalt ligger strømprisen godt over dette nivået. Strømåret 2020 har imidlertid vært alt annet enn normalt, og strømprisen har i perioder vært under begge disse nivåene.

Definisjonen av drifts- og vedlikeholdskostnader inneholder følgende kostnadsposter:

  • arbeidskraft (eks. lønn til driftspersonell)
  • materiell (eks. kostnader forbundet med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr)
  • transport (eks. vei og anlegg, drivstoff)
  • andre varer og tjenester (eks. forsikringer, serviceavtaler, balanseringskostnader)