NVE-direktør Kjetil Lund.
NVE-direktør Kjetil Lund.

- Norge settes i en krevende spagat

NVE-sjef Kjetil Lund mener Norge er i en energi-skvis med resten av Europa - og dette fortsetter inn i 2021.

Publisert Sist oppdatert

Som siste meningsbærer i en artikkelserie om hvordan energiåret 2021 kommer til å bli, har enerWE snakket med NVE-direktør Kjetil Lund. Han tror dette året kommer til å bli et travelt år med mange saker å ta tak i.

- Det kommer til å skje mye i 2021. Konsesjonssystemet og skattesystemet for vindkraft skal videreutvikles. Det skal også legges fram en stortingsmelding om energiressursene våre. Videre vil det åpnes for konsesjonssøknader om havvind til departementet i 2001.

I forrige uke snakket Energi Norge-sjef Knut Kroepelien, oljedirektør Ingrid Sølvberg og Salten Kraftsamband-sjef Liina Veerme om de samme spørsmålene.

Lund tror noen flere saker som opptok energibransjen i 2020 vil fortsette å være aktuelle også i 2021.

- I den helt andre av ledningen vil arbeidet med å gi riktigere incentiver til nettselskapene fortsette, slik at vi får grønn omstilling og unngår unødig høye nettleier for husholdninger og næringsliv i Norge. Så skjer det også mye på forbrukssiden, det er foreligger mange planer og initiativer som vil kreve mer kraft. Hvor mange av de som vil materialisere seg, skal bli spennende å se, sier han spent til enerWE.

- Hva vil være de viktigste sakene som folk i energibransjen vil være opptatt av i år?

- Jeg antar at bransjen også i år, som andre år, vil være opptatt av priser og av rammevilkår. I fjor var jo prisene veldig lave, så får vi se hvordan de utvikler seg i år. Det er nå innført skattelettelser for vannkraft, mens det ligger an til skatteskjerpelser for vindkraft. Dessuten blir det innført en del nytt regelverk for energibransjen i år, slik som krav om funksjonelt skille. Vi ser også at flere selskaper nå legger om nettleien på en måte som vil lette overgangen til et mer elektrifisert samfunn med lave utslipp, sier han.

Den utfordrende vindkraften

Det er uten tvil noen saker som vil være mer utfordrende enn andre i år. Lund trekker frem noen;

Det blir utfordrende å håndtere vindkraft, både til havs og til lands på en god måte i årene framover.

- Det blir utfordrende å håndtere vindkraft, både til havs og til lands på en god måte i årene framover. Det kan også fort blir press på konsesjonsbehandlingen for nett, der kommer det nå inn veldig mange saker. Så er det utfordrende for oss i Norge at vi er så tett integrert med Europa på energisiden samtidig som vi ligger et godt stykke etter i utviklingen av regelverk. Det setter oss i en krevende spagat, sier Lund.

Spurt om hva han gleder seg til i året som kommer, svarer han rundt og diplomatisk;

- Vi lever i en tid der det skjer store endringer i energisystemene, og jeg gleder meg generelt til å følge og bidra til utviklingen framover.

Powered by Labrador CMS