Tolga kraftverk er det største nye vannkraftverket under bygging, og vil gi 205 GWh (Foto: Hafslund E-CO AS)
Tolga kraftverk er det største nye vannkraftverket under bygging, og vil gi 205 GWh (Foto: Hafslund E-CO AS)

6,9 TWh vindkraft og 2,4 TWh vannkraft er under utbygging

I løpet av årets tredje kvartal ble 2,1 TWh med ny norsk strømproduksjon satt i drift. Mesteparten er vindkraft.

Publisert Sist oppdatert

NVE har i dag lagt frem sin siste kvartalsrapport for ny kraftproduksjon.

Den viser at det i årets tredje kvartal ble ferdigstilt fem vindkraftverk med en samlet normalårsproduksjon på 1,8 TWh. Totalt utgjør nå den norske vindkraftproduksjonen omlag 11,3 TWh i normalår.

I tillegg til vindkraften ble det også idriftsatt 0,3 TWh med ny vannkraft. Det besto av vannkraftverket Østerbø som med sine 48 MW vil bidra med omtrent 165 GWh i året, samt fire nye og et oppgradert småkraftverk.

Per nå har NVE registrert at det totalt er 112 kraftproduksjonsverk som er under utbygging. Disse vil tilsammen bidra med 6,9 TWh med ny vindkraft og 2,4 TWh ny vannkraftproduksjon.

Her kan du laste ned og lese kraftproduksjonsrapporten for årets tredje kvartal.