5,3 TWh vindkraft og 2,1 TWh vannkraft er under utbygging

Publisert

NVE har i dag lagt frem sin kvartalsrapport for utbyggingsaktiviteten i årets første kvartal. Den viser en stabil utbyggingstakt der det ved utgangen av kvartalet var 5,3 TWh vindkraft og 2,1 TWh vannkraft under utbygging. Det er omtrent på samme nivå som fjorårets siste kvartal.

På vannkraftssiden ble syv små og et stort vannkraftverk satt i drift. Sistnevnte er Rosten med en normalårsproduksjon på 192 GWh.

Tilsvarende ble det på vindkraftssiden satt i drift to kraftverk, Svåheia og Tindafjellet, med en installert effekt på henholdsvis 25,2 og 10,4 MW.

NVE og Olje og energidepartementet (OED) ga i første kvartal 2018 endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til ni vannkraftprosjekt med en estimert samlet kraftproduksjon på 65 GWh. OED ga endelig konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk med en estimert kraftproduksjon på 391 GWh.

I elsertifikatsystemet ble det i første kvartal godkjent 10 anlegg med en samlet årsproduksjon på 280 GWh. Dette er fordeler seg på 132 GWh vindkraft, 147 GWh vannkraft og 1 GWh solkraft.

Her kan du laste ned og lese rapporten.