Denne mekanismen brukes til å heise oppbladene på vindturbinene.
Denne mekanismen brukes til å heise oppbladene på vindturbinene.

11 TWh med ny kraftproduksjon er under utbygging

2,3 TWh ble ferdigstilt i fjor.

Publisert

NVE har lagt frem sin kvartalsvise oppdatering for utbyggingsstatusen for ny vann- og vindkraft.

Den viser at det i 2019 ble ferdigstilt 2,3 TWh med ny kraftproduksjon fra nye vann- og vindkraftprosjekter. Det er imidlertid hele 11 TWh med ny kraftproduksjon som er under utbygging ved årsskiftet.

I 2019 ble det registrert 1,7 TWh ny vindkraftproduksjon fra fem utbygde kraftverk. I tillegg ble det satt i drift vindturbiner med en samlet normalårsproduksjon på 0,9 TWh i vindkraftverk som fremdeles er under bygging. Ved utgangen av 2019 er samlet installert effekt på 2,4 GW og normalårsproduksjon på 7,7 TWh.

Det er mange nye vannkraftverk, men de gir til sammen mindre energi enn vindkraftverkene. Totalt ble det satt i drift 0,6 TWh ny vannkraftproduksjon fordelt på 25 små vannkraftverk og ni opprustings- og utvidelsesprosjekter. Det utbygde vannkraftsystemet har en samlet installert effekt på 32,7 GW og midlere årsproduksjon på 135,6 TWh ved utgangen av fjoråret.

Sammenlignet med 2018 er det en liten nedgang i ny kraftproduksjon. I 2018 det ble satt i drift 2,7 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon.

Ved utgangen av 2019 er det registrert at 98 vann- og vindkraftprosjekter er under bygging. Samlet utgjør dette 11 TWh ny kraftproduksjon. Sammenlignet med utgangen av 2018 er det en økning på 1,8 TWh.

Her kan du laste ned og lese kvartalsrapporten for 4. kvartal 2019.