NVE: Tror på lønnsom produksjon av hydrogen fra vannkraftverk

Publisert

I samarbeid med Småkraftforeningen har NVE gjennomført et treårig forskningsprosjekt der de har sett på muligheten for å produsere hydrogen ved småkraftverk. Som en del av dette har Sintef sett på muligheten for å gjøre dette ved tre vannkraftverk i Rullestad i Hordaland som har fått konsesjon, men som foreløpig ikke er bygget:

 • Skromme kraftverk
 • Kvernhuselva kraftverk
 • Bordalen kraftverk
 • Bakgrunnen for forskningsprosjektet er at kraftverkene har potensiale til å kunne produsere store strømmengder, men det anses som for dyrt å bygge ut den nødvendige strømkapasiteten for å tilknytte disse vannkraftverkene til strømnettet.

  Det betyr at strømmen i såfall må brukes til noe annet, og da er hydrogen et godt alternativ.

  I dag står naturgass for mesteparten av verdens hydrogenproduksjon, men det er også mulig å gjøre dette gjennom elektrolyse. Det er for eksempel planen til Varanger Kraft som satser på å produsere hydrogen med strøm fra vindkraftverket Raggovidda i Finnmark.

  Det er dyrere å produsere hydrogen fra elektrisitet enn fra naturgass, men når kraftverkene ikke trenger å knyttes på strømnettet kuttes en del av de totale eelektrisitetsutgiftene.

  I rapporten skriver Sintef at en eventuell hydrogenproduksjon ved disse kraftverkene har en gunstig plassering ved at hydrogenet kan transporteres over europavei 134 og via utskiping. De ser også for seg at restproduktet oksygen kan utnyttes i et lokalt settefiskanlegg.

  Rapporten konkluderer derfor med at det under gitte forutsetninger kan være mulig å få til økonomisk lønnsom produksjon av hydrogen i Rullestad.

  Her kan du laste ned og lese hele rapporten.

  Les også: