Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vannkraften vil fremdeles være ryggraden i det nordiske kraftsystemet, men det meste av ny utbygging vil være vindkraft

NVE har analysert strømmarkedet i sin nye Langsiktige Kraftmarkedsanalyse for 2019 til 2040.

I forkant av arrangementet Energidagene som NVE arrangerer torsdag og fredag denne uken, har NVE utarbeidet sin årlige utgave av den langsiktige markedsanalysen for kraftmarkedet frem til 2040.

Der skriver NVE at EUs klimapolitikk virker, og at kullkraft trolig vil være helt ute av de fleste land i Nord- og Vest-Europa i løpet av de neste tiårene. Til erstatning får vi mye vind- og solkraft.

Høyere kvotepris på CO2-utslipp driver kraftprisene opp, men en sterk utbyggingen av fornybar kraft - først og fremst vindkraft - i de nordiske landene demper prisøkningen i Norge.

En høyere pris på klimakvoter i EU bidrar til høyere kraftpriser i Norge

Kjetil Lund

- Siden 2017 har kvoteprisen i EU blitt femdoblet. En høyere pris på klimakvoter i EU bidrar til høyere kraftpriser i Norge, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.

Det er fordi de norske strømprisene påvirkes av strømprisen i resten av Europa selv om vi i utgangspunkt produserer nok strøm til å være selvforsynt i de fleste årene.

- Høye kvotepriser bidrar til at lønnsomheten dreneres ut av fossil kraftproduksjon. Kullkraft vil trolig forsvinne i de fleste europeiske land fram mot 2040. Samtidig får vi en sterk utbygging av vind og solkraft. Det vil gi lavere utslipp av klimagasser, men også sterkere svingninger i strømprisen, sier Lund.

Det ligger an til en storstilt utbygging av ny kraftproduksjon i Norden, og mesteparten av det kommer i form av vindkraft.

- Det kan komme opp mot 100 TWh ny produksjon i Norden fram mot 2040. Vannkraften vil fremdeles være ryggraden i det nordiske kraftsystemet, men det meste av ny utbygging vil være vindkraft i Sverige og Danmark. Den sterke utbyggingen av ny kraft bidrar til å dempe prisøkningen for oss i Norge.

Et tydelig resultat fra analysen er at med mer vindkraft blir også strømprisen i Norge lavere

Kjetil Lund

I Norge er utbyggingen av vindkraft framover mer usikker som følge av massiv lokal motstand. NVE har derfor utarbeidet ulike scenarier for utbygging av vindkraft. I ett scenario gis det ikke flere konsesjoner til vindkraft på land, i et annet bygges det ut vindkraft som det er marked for.

- Et tydelig resultat fra analysen er at med mer vindkraft blir også strømprisen i Norge lavere, sier Lund.

Samtidig med utbyggingen øker også etterspørselen etter strøm.

- Kraftforbruket i Norge forventes å øke med 25 TWh de neste 20 årene. Størst økning forventer vi i industrien, som følge av økt aktivitet og elektrifisering, og i transportsektoren. I Norge handler kutt av klimagasser mye om elektrifisering, sier Lund.