Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Rekordhøy nettoeksport av strøm ut fra Norden

Norden eksporterte 600 GWh med strøm på én uke.

Publisert

NVE skriver i sin ukentlige kraftsituasjonsrapport at det i uke 4 var rekordhøy nettoeksport ut av Norden.

Animert_strompris_uke2.gif

Her i Norge tenker mange på Norge som et strømmarked, men vi er tett integrert med våre nordiske naboland og strømmen går regelmessig på kryss og tvers. Samtidig er vi også tilknyttet til resten av Europa.

Foreløpige tall viser at Norden som helhet hadde en nettoeksport på over 600 GWh i forrige uke. Dette er den høyeste nettoeksporten som noen gang er registrert for én uke.

Så langt i år har Norden totalt eksportert omtrent 2 TWh med strøm.

Samtidig falt de nordiske strømprisene enda mer. De lå på mellom 20,3 og 20,8 øre/kWh i forrige uke. Det er en nedgang på 14 prosent fra uken før.

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene var på 62,2 prosent i forrige uke. Det var en liten nedgang på 0,5 prosentpoeng fra uken før.

Selv om det ble brukt mer vann enn det var tilsig, så har dette ført til at de norske vannmagasinene på relativt få uker har gått fra å ligge under normalnivået til over. Medianen for uke 4 er 59,8 prosent, og det betyr at Norge har godt med vann i magasinene til å produsere strøm i tiden fremover.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for uke 4.