Nettutfordringer i Sverige ga store prisforskjeller i Norge

Norske strømkunder betalte henholdsvis 26 og 42 øre/kWh i snitt i forrige uke.

Publisert

I kraftsituasjonsrapporten for uke 9 skriver NVE at lave temperaturer i hele landet medvirket til økt strømforbruk. Samtidig økte kraftproduksjonen i Vest- og Sør-Norge, mens den gikk ned i Midt- og Nord-Norge.

NVE påpeker at det gjennom hele forrige uke var store prisforskjeller mellom de to nordligste elspotområdene og de tre prisområdene sør i landet. Snittprisen i Nord- og Midt-Norge lå på 26 øre/kWh, mens den i resten av landet lå på 42 øre/kWh i forrige uke.

Utfordringer i det svenske strømnettet førte til begrenset kapasitet på linjene nord-sør i Sverige, og mellom Sør-Norge og Sør-Sverige. Det oppgis som forklaring på den store prisforskjellen i Norge.

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene er nå nede i 52,9 prosent. Det er fortsatt over normalnivået for uke 9, som de siste 20 årene har ligget på 46,1 prosent.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for uke 9.