Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Kuldegrader førte til høye strømpriser i hele Norden

Strømprisene i uke 45 var de høyeste siden februar.

Publisert

I sin ukentlige kraftsituasjonsrapport skriver NVE at minusgrader ga høye strømpriser i hele Norden.

I Norge førte kuldegradene til at strømforbruket økte med 11 prosent, og en økning i de norske strømprisene på 14 prosent.

Det hjalp heller ikke at det samtidig var lite vind til å presse strømprisene ned. For hele Norden ble dermed uke 45 den dyreste uken siden februar.

Det var spesielt onsdag i forrige uke at strømprisen ble spesielt høy. På det høyeste var den norske spotprisen oppe i 85,7 øre/kWh.

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene gikk også ned i forrige uke. På landsbasis er den nå nede i 77,1 prosent, en nedgang på 2,9 prosentpoeng. Medianverdien for uke 45 er 83,5 prosent, og dermed er fyllingsgraden markant lavere enn hva den pleier å være på denne tiden av året.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for uke 45.

Animert_strompris_uke45.gif