NVE-sjef Kjetil Lund
NVE-sjef Kjetil Lund

- I dag har vi en uoversiktlig situasjon med mange og kompliserte avtaler

NVE gir Forbrukerrådet støtte i at strømselskapenes avtaler kan bli uoversiktlige for strømkundene.

Publisert Sist oppdatert

I år er de norske strømprisene på et rekordlavt nivå, i motsetning til vinteren for et år siden da de var på et rekordhøyt nivå.

Det er likevel mange som opplever strømregningene som problematisk høye, og Forbrukerrådet har vært ute med kraftig kritikk av strømselskapene.

Når kundene betaler to-tre ganger mer enn markedspris for strøm, snakker vi om marginer i strømleverandørens favør som i alle andre markeder ville vært omtalt som blodpris

Inger Lise Blyverket

– Strømleverandørene gjør svært god butikk på å selge dårlige avtaler. De tapper forbrukerne for penger. Når kundene betaler to-tre ganger mer enn markedspris for strøm, snakker vi om marginer i strømleverandørens favør som i alle andre markeder ville vært omtalt som blodpris, sa Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet til VG tidligere denne uken.

Nå følger NVE opp, og gir Forbrukerrådet støtte for at at markedet er uoversiktlig, og at noen avtaler er priset urimelig høyt. I en pressemelding skriver Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) at de vil vurdere tiltak for et mer velfungerende strømmarked.

I dag har vi en uoversiktlig situasjon med mange og kompliserte avtaler. Det kan føre til et mindre effektivt strømmarked.

Kjetil Lund

- Reguleringsmyndigheten for energi i NVE har som oppgave å bidra til et effektivt strømmarked for forbrukerne. I dag har vi en uoversiktlig situasjon med mange og kompliserte avtaler. Det kan føre til et mindre effektivt strømmarked. Vi vil derfor vurdere tiltak for å bedre effektiviteten i markedet til beste for forbrukerne, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.

Sluttbrukerne i strømmarkedet kjøper strømmen sin fra strømselskaper som kjøper strømmen på kraftbørsen Nord Pool. De lever således av differansen mellom det de kjøper strømmen for, og det de får betalt.

Kjøpet skjer i det såkalte spotmarkedet, og så kan de pakketere det og selge strømmen videre til sluttkundene på flere måter. De fleste avtalene er såkalte spotprisavtaler der strømselskapene tar et påslag og eller en fast månedspris for å dekke sine utgifter, men det er også flere alternativer der strømselskapet tilbyr strømmen til faste eller delvis faste priser.

I dagens sluttbrukermarked står kraftleverandørene fritt til å definere sine avtaler innenfor det regelverket som forvaltes av RME og av Forbrukertilsynet.

Vi ser blant annet at kraftleverandørenes markedsføring og uklare avtalevilkår bidrar til forvirring og misforståelser for forbrukerne

Kjetil Lund

- Regelverket for strømmarkedet er fordelt mellom forskjellige etater. Reguleringsmyndigheten for energi vil arbeide tettere med Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet for å identifisere de viktigste problemstillingene i dagens marked, og se regelverkene under ett. Vi ser blant annet at kraftleverandørenes markedsføring og uklare avtalevilkår bidrar til forvirring og misforståelser for forbrukerne, sier Lund.

RME produserer statistikk for å gi et oversiktsbilde av sluttbrukermarkedet for strøm. De følger blant annet med på prisene i sluttbrukermarkedet og lager hver uke en prisstatistikk som viser forskjellige typer strømavtaler. Tallenes tale er klar, og de viser at prisen på variable prisavtaler over tid er høyere enn prisen på spotprisavtaler.

NVE viser også til tall fra SBB for 3. kvartal 2019 som viser at 76 prosent strømmen til husholdningene ble solgt gjennom kontrakter tilknyttet spotprisen, mens henholdsvis 22 prosent og 2 prosent ble solgt gjennom variabel- og fastpriskontrakter.

Ifølge NVE sparte en vanlig husholdningskunde mellom 1000 og 2000 kroner på å velge en spotpriskontrakt fremfor en variabel priskontrakt. De legger imidlertid til at besparelsen vil variere over tid.