Høy strømpris, stor produksjon og høyt strømforbruk i fjorårets siste uke

2020 ble avsluttet med en norsk strømproduksjon på hele 3,8 TWh.

Publisert Sist oppdatert
Animert_strompris_uke53.gif

I si ukentlige kraftsituasjonsrapport skriver NVE at uke 53 i 2020 ble preget av at det ble produsert mye strøm. Den økte med 15 prosent fra uken før, og endte på 3,8 TWh.

Samtidig økte strømforbruket som følge av at temperaturene falt, og dermed ble det behov for mer strøm til oppvarming. Forbruket steg imidlertid ikke like mye som produksjonen. Dermed økte også strømeksporten.

Strømprisen lå i snitt på 23,2 øre/kWh, og det var en økning på hele 50 prosent fra uken før. Det er også over dobbelt så høyt som snittprisen gjennom hele fjoråret.

Prisen på klimakvoter kom opp mot 350 kroner per tonn i uken som var, og det er den høyeste prisen siden det europeiske markedet for klimakvoter ble etablert. Ettersom norsk strømproduksjon kommer fra fornybare energikilder som vannkraft og vindkraft, påvirker ikke den de norske strømprisene direkte. Den gir imidlertid et indirekte utslag som følge av at en høy pris på klimakvoter gir høyere strømpriser i europeiske land der det brukes mye kullkraft og gasskraft. Disse strømprisene påvirker også det norske strømmarkedet, selv om begrenset utvekslingskapasitet sørger for at strømprisene ikke blir helt like.

Ved overgangen til det nye året blir svenskenes atomkraftverk Ringhals 1 lagt ned etter 45 års drift. Det betyr at installert svensk kjernekraftkapasitet reduseres med hele 881 MW.

Ved utgangen av 2020 lå fyllingsgraden i de norske vannmagasinene på 82,3 prosent. Det var en nedgang på 2,9 prosentpoeng fra uken før.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for uke 53 i 2020.