Den norske strømprisen gikk mot den nord-europeiske strømmen

Mens alle andre fikk høyere strømpris, fikk de norske forbrukerne lavere pris i forrige uke.

Publisert
Animert_strompris_uke38.gif

I den ukentlige kraftsituasjonsrapporten fra NVE kommer det frem at den norske strømprisen gikk mot strømmen i uke 38.

De norske strømprisene falt over hele linja gjennom uken som var, og på søndag lå den i snitt på kun 4,7 øre/kWh. Ifølge enerWE's beregning basert på tallene fra kraftbørsen Nord Pool lå den norske snittprisen på 9,62 øre/kWh gjennom uken.

Samtidig var det tildels store forskjeller på strømprisene internt i Norge. I Sør-Norge lå snittprisen 3,4 øre/kWh høyere enn i Nord-Norge. Det forklares med vedlikeholdsarbeid på flere mellomlandsforbindelser, noe som reduserte eksportmulighetene. Kombinert med mye vann i vannmagasinene presset det strømprisen ned.

I resten av Nord-Europa økte strømprisen. I Norden og store deler av Tyskland var den spesielt høy på tirsdag ettermiddag. Da var den oppe i 200 øre/kWh. Det forklares med svært lav vindkraftproduksjon kombinert med redusert kjernekraftproduksjon i Frankrike og lavere kullkraftproduksjon i Tyskland.

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte med 0,7 prosentpoeng, og lå på 93,0 prosent. Det er godt over mediannivået for uke 38 som ligger på 82,9 prosent.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for uke 38.