Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Så mye dyrere blir strømmen hvis vindkraftutbyggingen holdes igjen

NVE har kommet frem til at strømprisen kan bli nesten 20 prosent lavere ved høy utbyggingstakt frem til 2040.

Publisert

I NVE's langsiktige markedsanalyse av kraftmarkedet for 2019 til 2040 som i dag ble lagt frem, skriver de at det frem til nå har blitt bygd ut hele 50 TWh med vindkraft i Norden. Mesteparten av dette har kommet i våre naboland Sverige og Danmark, men det bygges også mye i Norge for tiden.

Samtidig har NVE merket seg den massive motstanden mot utbygging av vindkraft på land i Norge, og de skriver at det skaper usikkerhet om hvor mye vindkraft det blir fremover.

I forbindelse med at NVE den 1. april i år la frem sitt forslag til Nasjonal ramme for vindkraft har de stilt alle behandlinger av nye konsesjoner i bero i påvente av høringen. Fristen for å komme med innspill til den var 1. oktober, og over 5.000 høringsuttalelser ble levert. Olje- og energidepartementet jobber nå med å gjennomgå svarene, og de har ikke bestemt seg for hvordan veien videre blir.

NVE mener derfor at det er stor usikkerhet om hvor mye vindkraft det vil bli i Norge, og i sin analyse har de lagt til grunn tre scenarier som gir et utfallsrom på et sted mellom 19 og 38 TWh med vindkraft i Norge innen 2040.

  • Lavt vindkraftscenario: 19 TWh i 2040
  • Middels vindkraftscenario: 26 TWh i 2040
  • Høyt vindkraftscenario: 38 TWh i 2040

Her vil nok vindkraftmotstanderne mobilisere kraftig for å sørge for at det er det lave vindkraftscenarioet som slår til.

Samtidig vil det påvirke Norges fremtidige strømpriser, og ifølge NVE's analyse vil strømprisen bli markant høyere med det lave vindkraftscenarioet enn med det høye.

NVE har regnet seg frem til at forskjellen vil være relativt liten mellom scenarioene i 2025 da en eventuell nedbremsing av utbyggingen ikke vil ha gitt så stort utslag ennå. Da ser de for seg en gjennomsnittlig strømpris på 43 øre/kWh i middels- og høyscenarioene, mens prisen vil ligge på 44 øre/kWh for det lave vindkraftscenarioet.

I 2030 vil imidlertid forskjellen ha økt til 5 øre/kWh mellom det lave og det høye vindkraftscenarioet. Da tror NVE at vindkraften presser strømprisen ned til 35 øre/kWh for det høye vindkraftscenarioet og kun ned til 40 øre/kWh for det lave.

I 2040 blir strømprisen 19,6 prosent lavere hvis det bygges ut mye vindkraft i tråd med det høye vindkraftscenarioet sammenlignet med det lave:

  • Lavt vindkraftscenario: 46 øre/kWh i 2040
  • Middels vindkraftscenario: 43 øre/kWh i 2040
  • Høyt vindkraftscenario: 37 øre/kWh i 2040

Strømprisen svinger mye fra time til time, og gjennom året. Fra 2007 til 2018 svingte den norske gjennomsnittsprisen per år mellom 18 og 44 øre/kWh.

Det er derfor knyttet stor usikkerhet til hva den faktiske strømprisen ender opp med å bli.

Her kan du laste ned og lese rapportene: