Anne Vera Skrivarhaug NVE
Anne Vera Skrivarhaug NVE

- Norge fikk muligheten til å spare på vannet og heller importere billig vindkraft

Gjennomsnittlig strømpris var 38 øre/kWh i Norge i 2019.

Publisert

I sin nyeste kvartalsrapport for kraftmarkedet skriver NVE at 2019 var det første året siden 2010 at Norge importerte mer strøm enn vi eksporterte.

– Spesielt Sverige, men også Danmark og Tyskland, hadde en økning i vindkraftproduksjonen i 2019. Norge er et land med mye regulerbar vannkraft, og fikk derfor muligheten til å spare på vannet og heller importere billig vindkraft, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug.

En unormalt mild og våt desember ga områdepriser ned mot 30 øre/kWh ved utgangen av året, noe som er lavt for denne årstiden. Trenden med synkende priser har fortsatt inn i 2020 i både Norge og resten av Norden.

– Fortsetter været slik det har vært de siste ukene vil vi kunne oppleve lavere priser enn normalt inn mot våren når snøsmeltingen starter, sier Skrivarhaug.

Gjennomsnittlig strømpris var 38 øre/kWh i Norge i 2019.

Året startet med en pristopp i januar hvor strømprisene nådde sitt høyeste nivå siden vinteren 2010/2011. Videre inn i året sank prisene noe, og året endte med relativt lave priser for årstiden.

2019 ble nok et rekordår for vindkraft, både for Norge og Norden. Foreløpige tall viser at Norge produserte 5,5 TWh vindkraft i 2019, en økning på 1,6 TWh (42 prosent) fra året før. I Norden totalt ble det produsert 45,2 TWh fra vindkraft, en økning på 6,7 TWh (17 prosent).

– Den store økningen i vindkraftproduksjon har sammenheng med utbygging av mange nye vindkraftverk i både Norge og Sverige. I Norge økte vindkraftkapasiteten med rundt 750 MW i 2019, og er antatt å øke med opp mot det dobbelte i 2020, avslutter Skrivarhaug.

Her kan du laste ned og lese kvartalsrapporten for kraftmarkedet i fjerde kvartal 2019.