Snølagrene har ikke vært så store siden 1990

Snømengder tilsvarende 85TWh med strøm ligger klar til å smeltes når våren kommer.

Publisert
Animert_strompris_Norge_uke15.gif

I sin ukentlige analyse av kraftsituasjonen skriver NVE at strømprisen i forrige uke endte på kun 4,89 øre/kWh i snitt.

Strømetterspørselen ble redusert med hele 11 prosent sammenlignet med uken før, og det forklares med påskeferie og varmt vær.

Det kom omtrent 1,1 TWh med tilsig til vannmagasinene i uke 15, og ved inngangen av denne uken er det beregnet at det nå ligger snølagre tilsvarende omtrent 85 TWh, Ifølge NVE må man helt tilbake til vinterne i 1988/1989 og 1989/1990 for å se tilsvarende snømengder. Snømengden økte med omtrent 2TWh i løpet av uken.

Fyllingsgraden i vannmagasinene ligger nå på 38,7 prosent. Det er en nedgang på 1,7 prosentpoeng fra uken før, men det er fortsatt markant høyere enn mediannivået på 33,4 prosent.

Dette tyder på at strømprisene vil fortsette å holde seg lave en stund fremover. Det nærmer seg tiden for snøsmeltingen, og da må vannkraftverkene produsere strøm for ikke å skape oversvømmelser.

Likevel forventer markedet at strømprisen vil ta seg opp fremover. NVE skriver at terminprisene for det nordiske markedet har tatt seg opp som følge av blant annet varsel om tørrere vær fremover. Det er likevel snakk om fortsatt veldig lave strømpriser sett opp mot tidligere år.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for uke 15.