Rune Flatby i NVE. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Rune Flatby i NVE. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Selv om det kun var én enkelttime, er negative kraftpriser noe vi aldri har opplevd i Norge tidligere

NVE påpeker at 2020 var et veldig spesielt år for det norske kraftmarkedet.

Publisert

I sin kvartalsrapport for kraftsituasjonen oppsummerer NVE fjoråret:

  • Mer nedbør og tilsig enn normalt
  • Historisk fulle vannmagasiner
  • Produksjonsrekord
  • Rekordeksport av strøm
  • Rekordlav strømpris

Mye nedbør mot slutten av 2019 og gjennom hele 2020 resulterte i store snømengder i fjellområder i hele landet. Det bidro til at fyllingsgraden i Norge lå over normalen.

- Med rekordmye snø i fjellet som smeltet gjennom sommeren, ble de norske vannmagasinene rett og slett fulle. Dette bidro til svært lave kraftpriser gjennom sommeren og utover høsten, sier fungerende direktør i Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby.

Unntaket var Nord-Norge som har hatt en fyllingsgrad under median siden sommeren 2017, men gjennom høsten økte også fyllingsgraden her til nær historisk maksimum.

Den rekordhøye mengden var med på å løfte den norske den norske strømproduksjonen rekordhøyt, samtidig som den var en viktig årsak til at strømprisen ble presset ekstremt lavt ned.

- I år ble det produsert nesten 10 TWh mer enn gjennomsnittet de siste fem årene. Vannkraften står for en stor del av dette, men vindkraft har også bidratt. Totalt ble det produsent 9,9 TWh fra vindkraft, en økning på nesten 80 prosent fra 2019, forteller Flatby.

Norsk forbruk var på 133,7 TWh, 1,1 TWh lavere enn 2019. Nedgangen har blant annet årsak mildere vær enn normalt. Koronapandemien ser foreløpig ikke ut til å ha påvirket det norske forbruket nevneverdig, konkluderer NVE.

- De store nedbørsmengdene er den viktigste årsaken til de svært lave kraftprisene, men at vi har hatt redusert utvekslingskapasitet til både Sverige og Danmark bidro også til vedvarende lave kraftpriser i store deler av sommerhalvåret, sier Flatby.

Til tross for redusert utvekslingskapasitet ble nettoeksporten av kraft ut fra Norge rekordhøy i 2020. Den høye kraftproduksjonen bidro til at det var nettoeksport av kraft i 49 av 53 uker i 2020. Totalt for året var nettoeksporten på 20,5 TWh. Dette er høyeste nettoeksport av kraft ut av Norge noen gang.

Den gjennomsnittlige norske kraftprisen i 2020 ble den laveste årsprisen noensinne, og endte på 9,7 øre/kWh. I løpet av 2020 opplevde vi både historisk lave time-, dag-, og ukepriser i Norge. I sommer var den norske ukeprisen under 5 øre/kWh i flere uker i strekk, og i samme periode opplevde Sør- Vest- og Øst-Norge negative timespriser.

- Selv om det kun var én enkelttime, er negative kraftpriser noe vi aldri har opplevd i Norge tidligere. At det skjedde, sier noe om hvor presset produsentene var i perioder. I tillegg viser det hvor tett det norske kraftsystemet er knyttet opp mot resten av Europa sitt kraftsystem, sier Flatby.

De vedvarende lave kraftprisene bidro til at samtlige strømavtaler for husholdningsmarkedet var langt rimeligere enn tidligere år. Størst besparelse var det for kunder med spotpriskontrakter.

- I 2020 har en typisk husholdning spart opp mot 5 000 kroner sammenlignet med gjennomsnittet de siste 10 årene. Sammenligner vi med 2019 var besparelsen på opp mot 7 000 kr, sier Flatby.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for fjerde kvartal og fjoråret som helhet.