Rekordhøy strømeksport

Norge har likevel lavest pris i Norden, og selv med en nedgang er fyllingsgraden fortsatt rekordhøy for uke 50.

Publisert
Animert_strompris_uke50.gif

NVE skriver i sin ukentlige kraftsituasjonsrapport for uke 50 at utvekslingskapasiteten på utenlandskabelen økte kraftig etter at den nye kabelen mellom Norge og Tyskland, Nordling, ble satt i drift. Samtidig økte også kapasiteten mellom Sør-Sverige og Nederland etter at vedlikeholdsarbeid var ferdig.

Kombinert med svært høy strømproduksjon i Norge, førte dette til den høyeste netto strømeksporten ut av Norge noensinne.

Samtidig økte strømprisen nok en gang, og endte i snitt på 21,5 øre/kWh. NVE poengterer at selv om det er noe høyere enn uken før, så hadde Norge fremdeles Nordens laveste strømpris selv når strømeksporten var rekordhøy.

Som enerWE tidligere har rapportert, hadde de sørlige elspotområdene prishopp i enkelttimer på onsdag og torsdag. Det skjedde samtidig med økt utenlandskapasitet og lite vind på kontinentet.

De ekstraordinært høye strømprisene de timene var de høyeste siden januar 2019.

Samtidig med den rekordhøye strømeksporten gikk fyllingsgraden i de norske vannmagasinene ned med 2,7 prosentpoeng. Den lå ved utgangen av uken på 89,3 prosent, og det er første gang på lenge at den er under 90 prosent.

Likevel er fyllingsgraden fortsatt rekordhøy. I uke 50 har den ikke vært så høy i den registrerte perioden som går fra 2000 og frem til i år.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for uke 50.