Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Høyeste strømeksport hittil i år

Norge hadde lave strømpriser, men større prisforskjeller enn vanlig i forrige uke.

Publisert
Animert_strompris_uke18.gif

I sin ukentlige kraftsituasjonsrapport skriver NVE at strømproduksjonen i uke 18 økte med 10 prosent sammenlignet med uken før. Det førte til at Norge fikk den høyeste nettoeksporten av strøm hittil i år.

Det gjorde også at Norden totalt sett økte sin samlede strømproduksjon med fire prosent, på tross av lav vindkraftproduksjon i Sverige og Danmark.

Strømprisene var lave i hele Norge, men de varierte litt mer enn vanlig i forrige uke. I sentrale deler av Øst-Norge lå den i snitt på 6,2 øre/kWh mens den i Nord-Norge lå på 7,9 øre/kWh i snitt.

Samtidig er utsiktene for fortsatt lave strømpriser ganske gode. I Tyskland falt terminprisene for fremtidig strøm med 8 prosent sammenlignet med uken før, og det forklares med lavere forventninger til prisen på klimakvoter.

Klimakvoter er viktige for strømprisene i Europa ettersom det påvirker hvor mye det koster å produsere strøm med spesielt kullkraft, men også for prisen når det brukes gasskraft.

Prisen på klimakvoter falt forøvrig kraftig i mars, for så å ta seg opp igjen. I april lå snittprisen litt over 20 euro per tonn med CO2-utslipp.

Fyllingsgraden i norske vannmagasiner fortsetter å holde seg høy. Den er nå på 34,4 prosent etter en nedgang på 1,5 prosentpoeng, og det er litt over det normale nivået på 32,3 prosent.

Tilsiget til vannmagasinene var forøvrig på 1,6 TWh i forrige uke.

Snølagrene er beregnet å utgjøre 84 TWh, og det er hele 33 TWh mer enn gjennomsnittet for denne tiden av året.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for uke 18.