Foto: NVE
Foto: NVE

- I år har vi hatt en mer normal utvikling i den hydrologiske situasjonen i Norge

Gjennomsnittsprisen i tredje kvartal var 33 øre/kWh.

Publisert   Sist oppdatert

Hvert kvartal legger NVE frem en kvartalsrapport for kraftsituasjonen i Norge.

Den gjennomsnittlige strømprisen i Norge var på 33 øre/kWh i tredje kvartal 2019. Dette er en nedgang på seks prosent sammenlignet med forrige kvartal. En nedbørsrik sensommer bidro til at den hydrologiske balansen i Norge bedret seg i løpet av kvartalet.

- Tredje kvartal i fjor hadde vi først ekstrem tørke og så ekstreme nedbørsmengder. I år har vi hatt en mer normal utvikling i den hydrologiske situasjonen i Norge, sier seksjonssjef Åsmund Sunde Valseth, i en pressemelding.

Prisen på CO2-kvoter økte opp til 288 kr/tonn i løpet av tredje kvartal. Dette er det høyeste nivået siden 2008.

NVE forklarer at prisøkningen har sammenheng med høye temperaturer i Europa i juni og august. Det førte til økt etterspørsel etter kraft til kjøling. Varmebølgen førte også til at flere kjernekraftverk reduserte produksjonen, på grunn av lav vannstand og utfordringer med temperatur på kjølevann.

Kombinasjonen av økt etterspørsel og redusert produksjon fra kjernekraftverk, førte til økt kraftproduksjon fra kull- og gasskraftverk.

Totalt var det norske strømforbruket på 26,5 TWh, og det var 3,9 TWh mindre enn strømproduksjonen poå 30,4 TWh. Dermed hadde Norge et netto eksportoverskudd. Det kom etter at Norge på starten av året hadde et netto underskudd.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for tredje kvartal 2019.