Strømprisen er hele 75 prosent høyere enn vanlig i Nord-Norge

Publisert

I NVEs ukentlige rapport om kraftsituasjonen slås det fast at det var høyere temperaturer og mye tilsig til vannmagasinene. På landsbasis ble trenden med nedgang snudd, og det er nå mer vann i magasinene enn det var i uken før. Unntaket er Nord-Norge der fyllingsgraden nådde et nytt bunnivå.

Dette førte til en prisnedgang i forrige uke, men fortsatt er prisene markant høyere enn de pleier å være på denne tiden av året. Prisutslaget er spesielt stort i Nord-Norge der prisene i forrige uke er hele 75 prosent høyere enn i samme uke i fjor. På landsbasis er strømprisen også ekstra høy. Den lå i forrige uke 35 prosent over den vanlige prisen for denne tiden.

Samtidig har Norge, som enerWE kunne rapportere tidligere denne uken, gått fra en særsituasjon der vi har hatt fem uker på rad med netto strømimport til at vi i forrige uke hadde netto eksport igjen.

- Etter fem uker med nettoimport, var det i forrige uke nettoeksport fra Norge. Lav vindkraftproduksjon, spesielt i Danmark, og redusert tilgjengelig kjernekraft, var en viktig grunn til dette. I tillegg hadde Norge en større reduksjon i forbruk enn resten av Norden, noe som førte til at norsk kraft kunne eksporteres til utlandet, skriver NVE i sin oppdatering.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for uke 16.

Powered by Labrador CMS