- Disse avtalene bidrar til at strømmarkedet blir uoversiktlig

NVE/RME setter foten ned for strømpriser med fastpris.

Publisert Sist oppdatert

Samme dag som olje- og energiminister Tina Bru har invitert Forbrukerrådet og aktørene i kraftbransjen til et møte for å diskutere uforståelige strømprisavtaler, går NVE ut med en pressemelding der de pålegger strømleverandører å slutte med fastprisavtaler.

- Forbrukere med betalingsutfordringer kan være tjent med avtaler som gjør strømutgiftene mer forutsigbare. Men disse avtalene er komplekse, og lite etterprøvbare for forbrukeren. Noen av avtalene fungerer i praksis som et forbrukslån med en høy rentekostnad som kommer i tillegg til strømutgiftene, sier Vassdrags- og energidirektør i NVE Kjetil Lund.

Strømprisen settes fra time til time på kraftbørsen Nord Pool, og strømselskapene lever av å kjøpe strømmen der for så å selge den videre til sluttkundene. Det betyr at deres fortjeneste i utgangspunktet avhenger av hvor stort påslag de klarer å legge på toppen av innkjøpsprisen.

Så kan det være en utfordring at strømprisene svinger mye, både gjennom døgnet og gjennom året. Det gjør at den i perioder kan være veldig høy, mens den i andre perioder kan den være veldig lav. Det gjør det uforutsigbart for strømkundene, og når strømprisen er gjennomgående høy kan det bli vanskelig for mange å betale regningen.

Dette har utløst en etterspørsel etter strømpriser med fastpris slik at strømkundene ikke får overraskende høye strømregninger. Problemet med slike avtaler er at de innebærer en risiko for strømselskapene, og de må derfor ta seg ekstra betalt for å håndtere denne risikoen. Da kan fristelsen til å ta ekstra godt i, bli for stor. Det vil i såfall føre til at strømkundene ender opp med å betale mye mer enn de hadde trengt å betale.

Nå setter NVE foten ned etter at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har jobbet med problemstillingen i lang tid. De fattet sitt første vedtak i saken i oktober 2019, men den ble påklaget til Olje- og energidepartementet. De støttet NVE, og nå tar NVE grep overfor resten av strømselskapene.

Avtalene som stanses er avtaler av typen:

 • «Full kontroll»
 • «Energikonto»
 • «Lik betaling»

- Disse avtalene bidrar til at strømmarkedet blir uoversiktlig. Det skal være enkelt for forbrukerne å forstå strømavtalene og orientere seg i markedet, slik at de kan gjøre gode valg ut fra egne behov, og ikke betale mer enn nødvendig for strømmen, sier Lund.

Dette er strømselskapene som har fått pålegg om å avvikle slike avtaler:

 1. LOS AS, avtalen «Energikonto»
 2. Eidsiva Energi AS, avtalen «Jevn Faktura»
 3. Trøndelagskraft AS, avtalen «Full Kontroll»
 4. NorgesEnergi AS, avtalen «Strømkonto»
 5. Hallingkraft AS, avtalen "Lik betaling"
 6. Hafslund Strøm AS, avtalen «Lik betaling»
 7. Fortum Markets AS, avtalen «Lik Betaling»
 8. Midt Energi AS, avtalen «Lik Betaling»
 9. Orkland AS, avtalen «Jevn Betaling»
 10. Fjordkraft, avtalen «Full Kontroll»

I tillegg har flere strømselskaper allerede avviklet sine strømavtaler som følge av RME-vedtak:

 1. Sodvin Energi og Fiber AS, avtalen «Jevn Betaling»
 2. Svorka Energi AS, avtalen «Jevn Betaling»
 3. Dragefossen AS, avtalen «Jevn Betaling»
 4. Istad Kraft AS, avtalen «Jevn Strømregning»
 5. Akraft AS, avtalen «Lik Betaling»
Powered by Labrador CMS