- Kunder med store tak og store hovedsikringer kan bli utfordrende

Ny rapport har sett på hvordan solcellepanel på hustak påvirker strømnettet.

Publisert

Reguleringsmyndigheten (RME) i NVE har fått analysebyrået PQA til å utarbeide en rapport om hvordan solcellepanel på hustak kan påvirke strømnettet.

- Generelt kan kunder med store tak og store hovedsikringer bli utfordrende hvis disse er plassert langt ute i lavspenningsnettene. Derfor vil RME se på hvordan regelverket fremover skal sikre mulighetene i sol, samtidig som man håndterer begrensningene, sier seksjonssjef i RME, Torfinn Jonassen.

Resultatene fra PQA viser at en kan tilknytte 5-10 kWp solcelleanlegg på hvert hustak i strømnettet, men at det i svakere deler av nettet vil kunne oppstå problemer ved lavere installert effekt selv om det er snakk om små solcelleanlegg fordi det ofte kan være snakk om mange i samme område.

Når det er snakk om solpanel, brukes terminologien kWp istedenfor kW. P står her for peak, og det er en standardisert måte å rapportere solcellepanelenes effekt under standardiserte forhold.

Rapporten konkluderer også med at det være utfordringer knyttet til store enkeltanlegg.

- Det er viktig å legge til rette for at solkraft kan tilknyttes nettet, men vi ser at dagens praksis fører til at det i noen tilfeller må gjøres betydelige investeringer i strømnettet for å få koblet til disse kundene, forteller Jonassen.

Tradisjonelt har strømnettet vært bygd på prinsippet om at strømmen produseres i kraftverk på høyere spenningsnivå før det fraktes nedover og ut til kunden. Nå blir dette endret ved at kunden har mulighet til å produsere strøm og sende det periodevise overskuddet ut på nettet. Dette har bydd på utfordringer hos flere nettselskap, ifølge rapporten.

- Nettet der folk bor er ikke nødvendigvis bygd for at kunder både produserer og forbruker strøm. For å få en bedre oversikt over både utfordringer og muligheter prosumenter representerer ønsket vi en teknisk analyse av hvordan disse kundene påvirker nettdriften, forklarer Jonassen.

Her kan du laste ned og lese rapporten.

Powered by Labrador CMS