- Kunder med store tak og store hovedsikringer kan bli utfordrende

Ny rapport har sett på hvordan solcellepanel på hustak påvirker strømnettet.

Publisert

Reguleringsmyndigheten (RME) i NVE har fått analysebyrået PQA til å utarbeide en rapport om hvordan solcellepanel på hustak kan påvirke strømnettet.

- Generelt kan kunder med store tak og store hovedsikringer bli utfordrende hvis disse er plassert langt ute i lavspenningsnettene. Derfor vil RME se på hvordan regelverket fremover skal sikre mulighetene i sol, samtidig som man håndterer begrensningene, sier seksjonssjef i RME, Torfinn Jonassen.

Resultatene fra PQA viser at en kan tilknytte 5-10 kWp solcelleanlegg på hvert hustak i strømnettet, men at det i svakere deler av nettet vil kunne oppstå problemer ved lavere installert effekt selv om det er snakk om små solcelleanlegg fordi det ofte kan være snakk om mange i samme område.

Når det er snakk om solpanel, brukes terminologien kWp istedenfor kW. P står her for peak, og det er en standardisert måte å rapportere solcellepanelenes effekt under standardiserte forhold.

Rapporten konkluderer også med at det være utfordringer knyttet til store enkeltanlegg.

- Det er viktig å legge til rette for at solkraft kan tilknyttes nettet, men vi ser at dagens praksis fører til at det i noen tilfeller må gjøres betydelige investeringer i strømnettet for å få koblet til disse kundene, forteller Jonassen.

Tradisjonelt har strømnettet vært bygd på prinsippet om at strømmen produseres i kraftverk på høyere spenningsnivå før det fraktes nedover og ut til kunden. Nå blir dette endret ved at kunden har mulighet til å produsere strøm og sende det periodevise overskuddet ut på nettet. Dette har bydd på utfordringer hos flere nettselskap, ifølge rapporten.

- Nettet der folk bor er ikke nødvendigvis bygd for at kunder både produserer og forbruker strøm. For å få en bedre oversikt over både utfordringer og muligheter prosumenter representerer ønsket vi en teknisk analyse av hvordan disse kundene påvirker nettdriften, forklarer Jonassen.

Her kan du laste ned og lese rapporten.