NVE-rapport vurderer mulighetene for å betale forbrukere og produsenter for fleksibilitet

Publisert

Strømnettet er et komplisert nett der mange forskjellige aktører er knyttet sammen. Det mest spesielle med det er imidlertid det faktum at all strøm må produseres og forbrukes samtidig. I motsetning til veinettet så kan ikke strømmen stå i kø slik bilene kan, og dette betyr at nettet til enhver tid må bygges ut for å tåle den maksimale belastningen.

Dette blir fort dyrt, og det er derfor mye å spare på å jevne ut strømforbruket.

Dette behøver ikke nødvendigvis å flytte strømforbruk fra for eksempel dagtid til nattestid. I mange tilfeller vil det hjelpe mye å justere forbruket i korte øyeblikk, og det kan skje uten at strømforbrukerne i praksis merker noe til det. Det kan for eksempel være noe så enkelt som å midlertidig sette ladingen av elbilen på pause, koble ut varmekabler i en idrettshall i noen sekunder eller minutter og lignende tiltak.

Forutsetningen er selvsagt at det kan gjøres automatisk. Det nytter ikke å ringe opp forbrukere og be de slå av eller på en strømbryter.

Hvis man lykkes med dette, kan det være en viktig bidragsyter for å redusere investeringene man ellers ville gjort i et kraftigere strømnett. Dermed vil det kunne redusere nettleien.

Samtidig kan det ikke bare tas for gitt at alle går med på dette uten videre. Det er for eksempel mye snakk om muligheten for å bruke batteriet i en elbil til å justere husets strømforbruk opp og ned. Rent teknisk er dette problemet løst, men elbilprodusentene tør ikke å åpne opp for det fordi det kan gå utover batteriets levetid, og dermed garantien de leverer til sine kunder. Hvis man i dag setter opp en slik løsning vil man derfor miste garantien på elbilen, og det er nok de færreste klare for å gjøre.

I en ny rapport som NVE har lagt frem i dag, har THEMA Consulting Group sett på mulighetene for fleksibilitet og hva som eventuelt må til for å utnytte det i strømnettet.

– Det er en forutsetning at nettselskap og eierne av fleksibilitetsressurser har riktige insentiver til å agere samfunnsmessig rasjonelt, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat.

I rapporten gjøres det også en gjennomgang av muligheten for å delegere noe av ansvaret for å balansere strømnettet fra Statnett og ut til de lokale nettselskapene.

Dersom andre enn Statnett som systemansvarlig skal håndtere flaskehalser oppstår spørsmål om prising av fleksibiliteten, insentivene til nettselskap, produsenter og forbrukere og nøytralitet.

I arbeidet med å vurdere utvikling av nettselskapene i regional- og distribusjonsnettet (DSO) er håndtering av flaskehalser et sentralt tema. For å belyse spørsmålene over ba NVE om en gjennomgang av aktuelle virkemidler, dersom andre enn systemansvarlig skal kunne benytte regulering av produksjon og forbruk eller andre fleksibilitetsressurser, for å håndtere flaskehalser i eget regional- og distribusjonsnett.

THEMA Consulting Group har i rapporten gått gjennom ulike virkemidler. Gjennomgangen viser at det er praktiske utfordringer ved de fleste virkemidlene. For å sikre at aktørene gjør samfunnsmessige rasjonelle valg må aktørene stilles overfor en kostnad ved flaskehalsen. Dersom nettselskapene får en ensidig rett til å koble ut uten krav om betaling gir det en risiko for ineffektiv håndtering av flaskehalser.

Thema viser i rapporten at det er flere mulige virkemidler som kan gi insentiv til effektiv flaskehalshåndtering. Ett av de er å bruke markedskreftene til å kompensere de som bidrar med fleksibilitet.

NVE har ikke konkludert, men vil bruke rapporten som underlag i det videre arbeidet med utviklingen av nettselskapenes virkemidler og ansvar.

Her kan du laste ned og lese rapporten.