NVE rapport: Slik får du sanntidsinformasjon om strømforbruket ditt

Publisert

Godt over 90 prosent av befolkningen har nå fått nye automatiske strømmålere installert i huset sitt. Dette skal gi en mer nøyaktig avlesing av strømforbruket, samt at det gjør det lettere for nettselskapene å avdekke feil i strømnettet.

DEn detaljerte informasjonen får imidlertid ikke verken strømselskapene eller nettselskapene tilgang til, men dette er informasjon som forbrukerne selv kan hente ut hvis de ønsker.

Alle nye smartmålere har en egen utgang (HAN-port) som kan gi tilgang til sanntidsinformasjon om eget strømforbruk. Nå har NVE publisert en rapport om hvilke kommunikasjonsløsninger som er best egnet til å etablere kontakt mellom HAN-porten på strømmåleren og utstyr til å avlese dette.

HAN-porten er en fysisk port på smartmåleren, og forbrukerne må selv anskaffe nødvendig utstyr for å etablere kommunikasjon mellom måleren og utstyret.

Står måleren inne i boligen, vil førstevalget i de fleste tilfeller være å knytte måleren til boligens trådløse nett. Rapporten utreder både trådløse og ledningsbaserte løsninger. I tillegg vurderes etablert og utbredt kommunikasjonsteknologi, som wifi og mobilnettverk. Videre utforsker den nye og fremvoksende løsninger som NarrowBand Internet of Things (NB-IoT).

Disse teknologiene drøftes i rapporten:

 • wifi
 • kommunikasjon over strømnett
 • NB-IoT (NarrowBand Internet of Things)
 • mobilnettverk (2G/4G)
 • kablet Ethernet
 • Zigbee
 • HAN-porten er avslått som standardinnstilling, og kan kun aktiveres av nettselskapet på initiativ fra forbrukeren. For å aktivere HAN-porten må forbrukeren kontakte sitt eget nettselskap. Her har det vært tilfeller der nettselskapene har vært trege med å åpne opp, og det har blitt vist til regelverket. Det stemmer ikke.

  NVE har pålagt å nettselskapene å åpne HAN-porten senest 1. januar 2019 for strømkunder som ønsker dette.

  NVE skriver imidlertid at de er kjent med at en del nettselskap trolig vil kunne åpne HAN-porten først i løpet av første kvartal 2019.

  Her kan du laste ned og lese rapporten.