Odda  20141029.Storflom i elven Opo i Odda  natt til onsdag.Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Odda 20141029.Storflom i elven Opo i Odda natt til onsdag.Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

NVE råder Søviknes til å si nei til flomkraftverk i Odda

Publisert

NVE råder Olje- og energidepartementet til å ikke gi Sunnhordland Kraftlag konsesjon til å bygge Opo kraftverk med flomtunnel i Odda i Hordaland.

Opovassdraget er i utgangspunktet et vernet vassdrag, men Stortinget har åpnet for konsesjonsbehandling av kraftprosjektet i Odda. Etter planen skal flomkraftverket gi flomsikring av Sandvin og Odda, i tillegg til produksjon av inntil 170 gigawattimer kraft i året.

Norges vassdrags- og energidirektorat mener dette ikke er nok til å veie opp for de forventede ulempene med prosjektet.

– Utbygginga vil gi vesentlig kraftproduksjon og økt flomsikring for et avgrenset antall bygninger ved Sandvin. NVE har allerede sikret Opo gjennom Odda til samme nivå som NVEs øvrige sikringstiltak. For Odda by vil utbyggingen gi økt flomsikring bare ved sjeldne flommer. Etter NVEs mening vil ikke fordelene veie opp for de forventede negative effektene, skriver direktoratet i en pressemelding.

– NVE mener at bygging av flomkraftverket vil få vesentlige negative konsekvenser for opplevelsen av landskapet langs Opo-vassdraget i Odda, som gir ringvirkninger for blant annet rekreasjon og fiske. En utbygging vil være negativ for fisk i Opo, særlig muligheten for å reetablere storlaksbestanden, skriver de videre. Naturvernforbundet er fornøyd NVEs konklusjon.

– Dette er en gledens dag for Opovassdraget, for Odda og for alle lokale helter som har stått på i Odda, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Nå ligger denne saken på olje- og energiminister Terje Søviknes bord. Vi forventer at han lytter til NVE og til alle dem som står på for å bevare Opo for fremtiden, sier hun videre.

(©NTB)