NVE-sjefen går av

Publisert

NVE forteller på sin hjemmeside at Per Sanderud er nominert som Norges styremedlem i Den europeiske utviklingsbanken (EBRD) i London. Som en følge av det har han i dag sagt opp stillingen som vassdrags- og energidirektør.

Fra 1. juli vil  Anne Britt Leifseth fungere som NVE-sjef inntil ny er utnevnt.