NVE: landbasert vindkraft blir snart billigere enn vannkraft

Publisert

OPPDATERT: Artikkelen er oppdatert med tall sfra om viser at landbasert vindkraft ligger nærmere vannkraft i pris i dag, og at det derfor er kort tid til den blir billigere enn vannkraften.

Som strømforbrukere er nordmenn flest mest opptatt av hva strømprisen er og hvordan det gir utslag på strømregningen. For de som skal ta beslutninger om hvorvidt de skal investere i ny strømproduksjon eller ikke, er det litt mer komplisert. Det er mange faktorer som påvirker hva kostnadene blir, og de må settes opp mot hva man forventer å få betalt for strømmen.

Det er flere forskjellige energikilder som kan brukes til å produsere strøm, og de har alle sine forskjellige styrker og svakheter. Det koster penger å sette opp et nytt kraftverk, og det koster penger å drifte det. I tillegg er det noen energiformer som også har brenselskostnader, mens andre ikke har det. Legg så til at noen kan produsere strømmen hele tiden, mens andre er avhengig av været og tiden på døgnet. Det er også store variasjoner i levetiden.

Med så mange faktorer kan det fort bli vanskelig å sammenligne kostnader på tvers av energikildene. Bransjen har derfor en egen form for kostnadsberegning som tar hensyn til disse faktorene med et regnestykke som gjør det mulig å sammenligne de totale kostnadene for forskjellige typer kraftverk. Denne kostnaden kalles Levelized Cost of Energy (LCOE).

I Norge gjør NVE en regelmessig utregning av gjennomsnittlig LCOE for de forskjellige kraftproduksjonene ved å samle inn tall fra bransjen. Det gjør de i stand til å si noe om hvor kostnadsnivået ligger, selv om det selvsagt kan være store variasjoner i hva kostnadene er for hvert enkelt prosjekt.

Nå har NVE laget et eget webverktøy der kostnadene for de mest aktuelle teknologiene for kraftproduksjon i Norge er inkludert. De har også lagt inn energikostnadene for gass, kull og kjernekraft ettersom de er utbredt i våre tilknyttede land i Europa.

I oversikten ser vi at store vannkraftverk med en kapasitet over 10 MW er de mest kostnadseffektive med en LCOE-kostnad på 33 øre/kWh. Av det utgjør investeringskostnadene 29 øre, mens driften bare utgjør 4 øre/kWh.

Deretter følger landbasert vindkraft som den nest billigste med en total kostnad på 34 øre/kWh, fordelt på 24 øre i investeringskostnader og 10 øre i driftskostnader.

Solkraft på taket til industribygg har den høyeste gjennomsnittlige LCOE-prisen med en totalkostnad på 85 øre kWh. Der utgjør imidlertid driftskostnadene bare 6 øre/kWh, så når investeringen først er tatt så er driftsprisen relativt lav etterpå.

Vannkraft og vindkraft kommer best ut av LCOE-beregningen til NVE. Merk at NVE her baserer seg på gjennomsnittstall fra markedet. Det kan være store variasjoner fra prosjekt til prosjekt.
Vannkraft og vindkraft kommer best ut av LCOE-beregningen til NVE. Merk at NVE her baserer seg på gjennomsnittstall fra markedet. Det kan være store variasjoner fra prosjekt til prosjekt.

I tillegg til å hente inn tall for 2018, har NVE sett på den forventede utviklingen frem til 2040.

Der ser vi at vannkraft forventes å holde seg på samme nivå som nå, mens vindkraften og solenergien blir markant billigere. Hvis NVE får rett betyr det at landbasert vindkraft blir den billigste strømproduserende energiformen.

- Vi i NVE ser at vindkraft er i ferd med å ta igjen vannkraften allerede nå snart, Jarand Hole, avdelingsingeniør i NVE, til enerWE.

Det kan kanskje være med på å forklare hvorfor interessen er så stor for å investere i landbasert vindkraft allerede nå.

I 2040 forventer NVE at vindkraft på land blir den billigste strømproduserende energikilden når man tar utgangspunkt i LCOE-beregningen.
I 2040 forventer NVE at vindkraft på land blir den billigste strømproduserende energikilden når man tar utgangspunkt i LCOE-beregningen.

Her kan du laste ned NVEs faktaark om hvordan de har beregnet LCOE-kostnadene for de forskjellige energiformene.

Les mer: