NVE gjennomførte 3500 kontroller i 2018, og trakk tilbake vannkraftskonsesjon

Publisert

NVE forteller på sin hjemmeside at de totalt gjennomførte 3500 kontroller i løpet av fjoråret. For første gang noensinne har de også trukket tilbake konsesjon fra et vannkraftsanlegg som følge av mangler.

Det skjer på bakgrunn av manglende godkjent detaljplan, samt drift i perioder der det skulle ha vært driftsstans.

- NVE har eit omfattande kontrollansvar innanfor vassdrags- og energiforvaltninga. Overordna mål med tilsynet er å sikre at aktørane etterlever krav i konsesjon, regelverk og vedtak, seier fungerande direktør for tilsyn og beredskap Eldri Naadland Holo.

Vannkraft er en 100 prosent fornybar energikilde, men anleggene bygges inn i naturen. Det betyr at de er et inngrep i naturen, og derfor er det nødvendig å følge de tett opp med hyppige tilsyn.

NVE skriver at de hver eneste uke får inn 500 rapporter om vannstanden i magasinene rundt om i landet, og at de årlig får rapport fra 430 virksomheter om statusen for de forskjellige dammene.

I 2018 gjennomførte NVE 21 revisjoner, 20 skriftlege kontroller og 454 inspeksjoner av vannkraftsanleggene.

NVE har eit breitt tilsynsansvar innanfor energiforsyninga. Dette dekker bygging og drift av energianlegg, beredskap i kraftforsyninga, oppfølging av energimarknaden og marknadsaktørane, teknisk og økonomisk regulering av nettselskapa og forbrukarrettar, som til dømes anleggsbidrag.

Innen energiforsyningen gjennomførte de 65 revisjoner, 600 skriftlige kontroller, 52 inspeksjoner og tok imot innrapportering fra ca. 600 virksomheter. I tillegg ble også omlag 350 bedrifter kontrollert gjennom sammenstilling av informasjon for å se etter avvik.

- Kontrollene i 2018 viser at det er nødvendig å følge tett med virksomhetene i energisektoren. Vi ser at kontrollene våre påvirker de ulike tilsynsområdene. NVE vil derfor fortsette med mange kontroller og et bredt spekter av kontrollmetoder i 2019, og reagere strengt på alvorlige brudd, seier fungerande direktør Holo.

Les mer om tilsyn og kontroller på NVE.no.