HUNDERFOSSEN 20100705.Hunderfossen kraftstasjon i Gudbrandsdalslågen.Foto: Paul Kleiven / Scanpix
HUNDERFOSSEN 20100705.Hunderfossen kraftstasjon i Gudbrandsdalslågen.Foto: Paul Kleiven / Scanpix

NVE gir tillatelse til tre nye vannkraftverk

Publisert

Norges vassdrags- og energidirektorat har innvilget søknader om å bygge tre nye vannkraftverk i Troms. Øvrige tre vannkraftverk i fylket fikk avslag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt tillatelse til å bygge vannkraftverkene Lavangselva, Vasselva og Reipkrokelva kraftverk i kommunene Tromsø og Balsfjord. Leirbukta, Smalak og Mellomdalelva kraftverk har fått avslag.

De tre nye kraftverkene vil få en årlig produksjon på omkring 25 GWh strøm i året. Dette tilsvarer strømbruken til om lag 1250 husstander.

Prosjektene som fikk avslag, kunne samlet ha gitt ytterligere 25 GWh strøm i året.

I vedtaket om Leirbukta kraftverk, har NVE lagt vekt på at en utbygging av de to elvene Leirbuktelva og Rastelva ville gi negative landskapsmessige konsekvenser i et verdifullt friluftslivsområde.

I vedtakene om Smalak og Mellomdalelva kraftverk har reindrift vært avgjørende for avslagene, skriver NVE.

(©NTB)