NVE gir konsesjon til Gjuvåa kraftverk i Hjartdal

Publisert

NVE melder at de gir Skagerak Kraft konsesjon til å bygge Gjuvåa kraftverk i Hjartdal kommune i Telemark. Kraftverket vil produsere omlag 14,1 GWh i året, noe som tilsvarer strømbruken til ca 700 husstander.

NVE skriver at de legger vekt på at en utbygging av Gjuvåa kraftverk vil vere et bidrag til økt produksjon av fornybar energi med akseptable miljøeffekter, og at tiltaket ikke vil medføre vesentlige negative effekter for landskap og brukerinteresser.

Avslutningsvis skriver NVE at nytten av tiltaket er større enn skader og ulemper, og at de derfor gir konsesjon til bygging av Gjuvåa kraftverk.