Foto: NTNU
Foto: NTNU

- Kraftsektoren en sektor med høy kritikalitet i samfunnet

Statnett inngår avtale med NTNU om å finansiere professorat innen informasjonssikkerhet i kraftsektoren.

Statnett og NTNU forteller i en pressemelding at de inngår et femårig samarbeid om informasjonssikkerhet i den stadig mer digitaliserte kraftsektoren. Det skjer i form av å finansiere et professorat.

Informasjonssikkerhet er kompetanse vi trenger i kraftsektoren

Beate Sander Krogstad

- Informasjonssikkerhet er kompetanse vi trenger i kraftsektoren. Derfor støtter vi nå et professorat som innebærer å utvikle og formidle kunnskap om informasjonssikkerhet med vekt på behovene i vår sektor, og er glade for det samarbeidet vi nå etablerer med NTNU på dette viktige området, sier Beate Sander Krogstad, konserndirektør for IT i Statnett.

Utvikling av forskningsprosjekter med veiledning til master- og doktorgradsstudenter inngår som en del av forventingene til finansieringen.

- Norge er i omstilling, og digital teknologi spiller en stadig viktigere rolle, også i kraftbransjen, sier Ingrid Schjølberg, dekan på fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk på NTNU.

Både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) understreker i sine risikovurderinger faren for dataangrep, ikke minst mot viktig infrastruktur som energiforsyning. "Virksomheter innen norsk statsforvaltning, kritisk infrastruktur, deler av norsk næringsliv og norske teknologibedrifter, er utsatte etterretningsmål og må sørge for å ha god datasikkerhet og oversikt over egen nettverksstruktur. (…) aktører tilknyttet petroleums- og energisektoren (må) regne med at de vil være utsatt for avanserte nettverksoperasjoner i 2019" heter det i PSTs trusselvurdering for 2019.

Kraftsektoren en sektor med høy kritikalitet i samfunnet

Nils Kalstad

- Kraftsektoren en sektor med høy kritikalitet i samfunnet, sier Nils Kalstad, instituttleder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi på NTNU.

Han er derfor svært glad for at dette samarbeidet med Statnett er med på å styrke det nasjonale fagmiljøet slik at kraftsektoren kan sikres bedre.

Vi trenger fortsatt elkraftingeniører som har Ohms lov under huden, men vi trenger også forskjellige typer digital ekspertise for å lykkes i fremtiden

Sonja Berlijn

Energiforsyningen er viktig i kampen mot klimaendringene. I takt med økt elektrifisering, mer uregulerbar fornybar kraftproduksjon og tettere samkjøring med andre land, blir driften av strømforsyningen mer kompleks samtidig som kravet til sikker forsyning større. Økt bruk av digitale løsninger er en forutsetning for å lykkes i dette, noe som utvider kompetansebehovet i energiforsynignen.

- Vi trenger fortsatt elkraftingeniører som har Ohms lov under huden, men vi trenger også forskjellige typer digital ekspertise for å lykkes i fremtiden, sier Statnetts FoU-direktør Sonja Berlijn.

– Ved å samarbeide med NTNU bidrar vi til at det utdannes ingeniører med en kompetanse som vi trenger om noen år, når digitaliseringen har tatt enda noen steg, sier Berlijn.

Dette er ikke første gang Statnett går inn og finansierer profesorater. I fjor inngikk Statnett og NTNU femårige samarbeidsavtaler om to andre professorater, ett om maskinlæring og blockchain og en om vern i kraftsystemet. Nå er Irina Oleinikova ansatt som professor innen fagområdet vern, mens Umit Cali har takket ja til stillingen som professor i maskinlæring og blockchain.

Powered by Labrador CMS