- NTNU har gjort en god jobb med å fortelle viktigheten av at ungdom søker seg til disse utdanningene

Publisert

Tallene fra Samordna opptak viser at antall søkere til ingeniørutdanninger har gått opp med syv prosent. Ekstra gledelig for oljebransjen er det at søkertallene for petroleumsfag har gått opp etter en kraftig nedtur de siste årene.

– Dette er en viktig trend for bransjen, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, i en kommentar på interesseorganisasjonens hjemmeside.

Norsk olje og gass mener at bransjen allerede i år trenger ny arbeidskraft, og at behovet bare vil øke i årene fremover. Det er derfor veldig glade for at NTNU opplever en vekst på over 15 prosent i de petroleumsrettede utdanningene.

– At NTNU opplever en sterk vekst er veldig bra. De har gjort en god jobb denne våren med å fortelle viktigheten av at ungdom søker seg til disse utdanningene. Olje- og gassbransjen skal løse store utfordringer i årene som kommer. Vi skal utvikle nye løsninger for å produsere olje og gass renere og mer effektivt, og i denne næringen skal vi legge grunnlaget for nye energiløsninger, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Alt er imidlertid ikke rosenrødt. I Stavanger, Bergen og Tromsø fortsetter den negative trenden for petroleumsrettede utdanninger.

– Dette viser at vi fortsatt har en stor jobb å gjøre med å fortelle om det økende behovet for ny kompetanse og arbeidskraft i årene som kommer. Her må vi bli flinkere, sier Schjøtt-Pedersen.

Samtidig er det ikke bare de rene oljeutdanningene som er viktige for olje- og gassbransjen. Ingeniørutdanningene er mer populære enn før med en vekst på 7 prosent, og det gleder Schjøtt-Pedersen.

– Det viktigste er at unge retter seg mot realfagstunge utdanninger. Dette er kjernekompetanse som olje- og gassindustrien vil være helt avhengig av i mange tiår, sier Schjøtt-Pedersen.

Tilsvarende er det også gode nyheter for bransjen at IT-utdanningene får et løft i søkertallene på hele 20 prosent.

– Vi har ambisjon om å ligge blant de fremste i verden i bruk av digitale løsninger. Mange oppgaver skal automatiseres. Dette er spennende faglige utfordringer, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Les også: