Nettselskapene TrønderEnergi Nett og NTE Nett skifter navn til Tensio. Foto: Tensio
Nettselskapene TrønderEnergi Nett og NTE Nett skifter navn til Tensio. Foto: Tensio

Skifter navn og blir Norges nest største nettselskap

Nettselskapene TrønderEnergi Nett og NTE Nett får fellesnavnet Tensio.

Publisert Sist oppdatert

Fra og med 1. november skifter TrønderEnergi Nett og NTE Nett navn til Tensio. Det forteller Tensio i en pressemelding.

Dette er nettselskapet som TrønderEnergi, NTE og KLP etablerte før sommeren.

Selskapet, som nå har fått navnet Tensio, har ansvaret for strømforsyningen til 250.000 kunder i hele Trøndelag, og blir med det Norges nest største nettaktør. Hafslund er størst i dag, og blir enda større med fusjonen mellom Hafslund og Eidsiva.

Vi dekker en region med en halv million mennesker

Bengt Eidem

- Vi dekker en region med en halv million mennesker, sier Bengt Eidem, kommunikasjonssjef i Tensio til enerWE.

Kommunikasjonssjef Bengt Eidem i Tensio.
Kommunikasjonssjef Bengt Eidem i Tensio.

Det er to andre nettselskaper i Trøndelag, Nettselskapet som har omtrent 15.000 kunder og Røros som har nærmere 5000 kunder.

- Med opprettelsen av Tensio rigger vi oss for å redusere kostnader, legge til rette for fornybarsamfunnet, og holde forsyningssikkerheten oppe på et minst like bra nivå som i dag, sier konsernsjef Trygve Kvernland i Tensio.

Eidem forklarer at størrelse betyr noe når det er snakk om nettselskaper.

- Størrelse har en effekt på hva den enkelte kunde må betale, og med flere å dele kostnadene på blir vi mer effektive, sier Eidem til enerWE.

Han viser til at nettselskapene har monopol i sine områder, og at de derfor er strengt regulerte.

— Myndighetene er opptatt av at alle skal få strøm og at nettselskapene skal drives så effektivt som mulig så nettleien blir så lav som mulig, sier Eidem.

Tensio blir en av regionens største arbeidsgivere med 500 medarbeidere spredt rundt i hele Trøndelag. Administrasjonssenteret ligger i Stjørdal, driftshovedkvarterene i Trondheim og Steinkjer.

Tensio er en konserndannelse med datterselskapene Tensio Trøndelag sør (TS) og Tensio Trøndelag nord (TN), som reflekterer at det fortsatt er to ulike konsesjonsområder.

Ansvarsområdet vårt er på størrelse med Danmark

Trygve Kvernland

Konsernsjef Trygve Kvernland i Tensio.
Konsernsjef Trygve Kvernland i Tensio.

- Ansvarsområdet vårt er på størrelse med Danmark. Strømnettet i Trøndelag bindes sammen av 29 000 km kabel i bakke, luft og sjø, 13 000 nettstasjoner, og 100 trafostasjoner. Alt dette må virke og spille godt sammen hver dag slik at strømmen kommer frem til alle som har behov for den, sier konsernsjefen.

Norske myndigheter har satt ambisiøse mål for klima- og energiomstillingen frem til 2030 og 2050. En viktig konsekvens av disse målene er at flere samfunnsområder skal elektrifiseres i årene som kommer.

- Energi- og klimaomstillingen vil kreve mye av nettselskapene. Samlingen av TrønderEnergi Nett og NTE Nett i et felles konsern gjør at vi kan øke effektiviteten vår samtidig som vi løser utfordringene mer elektrifisering fører med seg, sier Kvernland.

Kundene trenger ikke foreta seg noe Tensios 250 000 kunder vil ikke merke mye til endringen.

- Kunder og partnere kan nå oss på de samme telefonnumrene, de samme e-postadressene og de samme nettsidene. Forskjellen blir at de fra nå av skal forholde seg til Tensio, og ikke lenger TrønderEnergi Nett eller NTE Nett, sier kommunikasjonssjef Bengt Eidem.

Fakta om Tensio:

  • Norges nest største strømnett-selskap med 250 000 kunder i Trøndelag
  • Bygger ut, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet i Trøndelag.
  • Administrasjonssenter i Stjørdal, og driftshovedkvarter i Trondheim og Steinkjer
  • Tensio er et konsern med to datterselskaper: Tensio Trøndelag sør (TS) og Trøndelag nord (TN) -
  • Har ansvar for 29 000 km kabel i bakke, luft og sjø, 13 000 nettstasjoner og 100 trafostasjoner - Rundt 500 medarbeidere
  • Omsetter for 2 mrd NOK årlig, anleggskapital på 6,5 mrd NOK - Eies av NTE (40%), TrønderEnergi (40%), og KLP (20%)
  • Trygve Kvernland er konsernsjef. Kristian Aa er styreleder
  • Tensio er latinsk for spenning, navnet ble foreslått av en ansatt i en intern navnekonkurranse

Tensio vil ha en forsiktig tilnærming til tempo i omprofilering av biler, bygg og stasjoner.

- Vi har tusenvis av nettstasjoner, en stor bilpark og mange lokasjoner. Omprofileringen vil ta litt tid slik at kostnadene blir lavest mulig. Noen biler omprofileres tidlig, men mange vil ikke få ny drakt før de uansett skal skiftes ut. Det betyr at våre medarbeidere vil kjøre rundt i biler som er merket med Tensio, NTE og TrønderEnergi ei stund fremover, og at det ikke blir nye skilt på alt av bygninger og stasjoner med det aller første, sier Eidem.

Navnet Tensio ble foreslått av en ansatt. Nær 200 navneforslag kom opp i en intern navnekonkurranse. I løpet av prosessen ble det klart at Tensio var forslaget med størst oppslutning internt.

- Tensio betyr spenning og er et viktig begrep for oss som jobber med spenning (volt), strøm (ampere), og elektrisk effekt (watt) i det daglige. Begrepet er relevant også i utvidet forstand, fordi endringene samfunnet skal gjennom i årene fremover kommer til å bli spennende for oss alle, og spesielt for oss med en sentral rolle i å løse elektrifiseringsutfordringene, sier Kvernland.

På spørsmål fra enerWE om hvorfor det var så viktig å endre navn, forklarer Eidem at det henger sammen med myndighetenes ønske om enda tydeligere skiller mellom de forskjellige virksomhetene innen kraftbransjen.

- Myndighetene ønsker at nettselskapene skal skilles ut fra den øvrige virksomheten. Det kommer også regelverk om navnemessig skille. De har gitt klar beskjed om at nettselskapene skal være uavhengig fra den konkurranseutsatt delen av kraftnæringen, sier Eidem til enerWE.