WWF hevder at staten kan tape milliarder på Aasta Hansteen

– Vi kommer nok til å være mot både denne og andre olje- og gassutbygginger uavhengig av økonomi.

I en ny beregning av lønnsomheten for gassplattformen Aasta Hansteen kommer Verdens naturfond (WWF) fram til at staten kan ende med milliardtap.

Da gassplattformen ble vedtatt åpnet i 2013, var Olje- og energidepartementets vurdering at utbyggingen framsto «som et samfunnsøkonomisk lønnsomt og tilstrekkelig robust prosjekt».

I sin nye beregning kommer WWF fram til det stikk motsatte, skriver Dagbladet. Dersom gassprisen holder seg uendret fram mot 2027, vil staten ha tapt 8,4 milliarder kroner på utbyggingen, ifølge WWF.

Forskjellen på beregningene er at WWF har regnet inn effektene av skattesystemet, andelen av letekostnadene som blir dekket av staten, og at utbyggingen har blitt flere milliarder kroner dyrere enn antatt, hevder organisasjonen selv.

WWF har også sett på hva gasskontrakter fire år fram i tid handles for på gassbørsen Pegas og hvilke framtidige gasspriser regjeringen nylig la til grunn i revidert nasjonalbudsjett.

– Vi kommer nok til å være mot både denne og andre olje- og gassutbygginger uavhengig av økonomi, fordi vi må la mye olje og gass ligge. Men hvis det i tillegg er sånn at vi som stat ikke tjener penger på det, bør det få helt andre miljøer til å være bekymret, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF, til Dagbladet.

(©NTB)