WHO: Rundt 7 millioner dør av luftforurensing hvert år

Luftforurensingen er verst i byer, men ofte verre enn man skulle tro på landsbygda.

På verdensbasis dør rundt 7 millioner mennesker som følge av dårlig luftkvalitet hvert eneste år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

I en ny studie organisasjonen har gjennomført kommer det fram at 90 prosent av verdens befolkning puster inn forurenset luft.

– Luftforurensing er en trussel for oss alle, men det er de fattigste og mest marginaliserte som blir rammest hardest, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

På verdensbasis dør om lag 7 millioner mennesker hvert år etter å ha pustet inn luftpartikler som blant annet kan føre til slag, hjertesykdommer, lungekreft og lungebetennelser.

Luftforurensingen er verst i byer, men ofte verre enn man skulle tro på landsbygda. I tillegg til forurensingen utendørs blir mange mennesker i utviklingsland syke av sot og partikler fra kullfyrt matlaging innendørs.

Ifølge organisasjonen fører denne typen luftforurensing til om lag 3,8 millioner dødsfall årlig.

– Det er uakseptabelt at over 3 milliarder mennesker – for det meste kvinner og barn – fortsatt puster inn dødelig røyk hver eneste dag fra forurensende ovner og brensel, sier Ghebreyesus.

Mer enn 90 prosent av dødsfallene som kobles til luftforurensing finner sted i lav- og mellominntektsland, opplyser organisasjonen.

(©NTB)