Ti omkom på norske næringsfartøy i fjor

Tallene fra Sjøfartsdirektoratet viser at det ble registrert totalt 214 skipsulykker i 2018.

Antall ulykker i norsk skipsfart gikk svakt ned i 2018, men antall omkomne steg fra sju til ti personer. Sju av de ti omkomne jobbet på fiskefartøy.

– Ti omkomne er ti for mange og vi ser også at det er i primærnæringen fiske at risikoen er størst blant dem som jobber om bord i næringsfartøy i Norge. Dette er noe vi tar på alvor og har fokus på i form av både tilsyn og holdningskampanjer, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Rundt 53 prosent av dødsulykkene de siste fem årene skyldes personulykker, mens de resterende skyldes skipsulykker. Her er kollisjoner, kantringer, og grunnstøtinger de største ulykkesgruppene, mens personulykkene hovedsakelig er snakk om fall over bord, fall om bord, og støt-/klemskader.

Tallene fra Sjøfartsdirektoratet viser at det ble registrert totalt 214 skipsulykker i 2018. Hele 40 prosent av disse var grunnstøtinger. Av skipsulykkene var 33 ulykker med miljøutslipp, hovedsakelig mindre utslipp på mellom 5 og 200 liter med olje eller diesel.

Det ble registrert 226 personskader i fjor, mot 231 året før.

(©NTB)