Større produksjon og økt ordretilgang i norsk industri

Norsk industri fortsetter den positive utviklingen.

Norsk industri fortsetter den positive utviklingen, og norske industriledere er optimistiske med tanke på utviklingen de neste månedene.

Det viser konjunkturbarometeret for industrien fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Konjunkturbarometeret for 3. kvartal 2018 viser en positiv utvikling i samlet industriproduksjon sammenlignet med 2. kvartal 2018. Det er produsenter av innsatsvarer som er mest samstemt om oppgangen, men også produsenter av investeringsvarer og konsumvarer rapporterer om en økning i produksjonen i 3. kvartal 2018., skriver SSB i sin gjennomgang av tallene.

Barometeret måler situasjonen og forventningene blant bedriftsledere i norsk industri og bergverk.

Den samlede industrisysselsettingen går også opp sammenlignet med 2. kvartal i år. Produsenter av investeringsvarer og innsatsvarer melder om vekst, mens det er en svak nedgang i sysselsettingen for konsumvarer.

Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal er fortsatt positiv hos flertallet av industrilederne, ifølge SSB.

(©NTB)