Startskudd for landstrøm til godsskip i Oslo

Skal kutte 85 % av klimautslippene innen 2030, og på sikt bli utslippsfri.

Publisert Sist oppdatert

Oslo Havn har fått 9 millioner i Enova-støtte for å kutte utslipp fra skip til kai hos Heidelberg Cements, som produserer betong i Oslo. Det nye anlegget skal stå ferdig i 2020, og vil årlig redusere CO2 utslippene med 1700 tonn.

Oslo Havn er i gang med det grønne skiftet, og skal kutte 85 % av klimautslippene innen 2030, og på sikt bli utslippsfri.

- Landstrøm er allerede på plass til utenlandsfergene. Det nye landstrømanlegget i Oslos godshavn i Sydhavna er et riktig og viktig steg mot nullutslippshavna. Proaktive kunder som Heidelberg Cement som etterspør og tar i bruk utslippsfrie løsninger er avgjørende for å få ned utslippene, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Heidelberg Cement med sitt datterselskap, Norcem bygger landstrømanlegg ved sin fabrikk i Brevik og på terminalen på Slemmestad. Omtrent samme anlegg vil nå bygges på Sjursøya.

- Vi ser frem til å kutte utslippene ved lossing av sement også på Sjursøya, sier chartering manager, bulk vessels, Lars Erik Marcussen, Heidelberg Cement North Europe.

Sjøveien er miljøveienOslo vokser, og har behov for økte mengder med varer og bygningsmaterialer, som bør komme sjøveien. Sjøtransporten er energieffektiv og forurenser betraktelig mindre enn andre transportformer. Sement sjøveien til Sjursøya gir kortreist ferdig betong til nullutslippsbyggeplasser i Oslo. Å flytte varer og gods fra vei til sjø er et viktig klimatiltak.

Fakta om landstrømanleggetLandstrømanlegget skal etableres ved Norcems anlegg for lagring og distribusjon av alle typer sement på nordre Sjursøykai. Norcem AS bruker sjøtransport til all sement i Oslo. Det etableres to strømuttak for alle typer bulkskip og stykkgodsbåter med et effektbehov opp til 2100 kW.

I 2018 var det registrert 99 skipsanløp på Norcems kai på Nordre Sjursøykai med total lossetid på 2394 timer og liggetid på totalt 2779 timer.Tilgang på landstrøm til båter ved kai vil gi et viktig bidrag til bedre lokal luftkvalitet på Sjursøya samt redusere støynivået ved lossing.I dag losser skipene med elektrisk kraft generert via hovedmotor og akselgenerator eller hjelpemotorer. Dette medfører høyt forbruk av fossilt brensel, utslipp av CO2 og NOx til luft samt betydelig støy.

Fakta om Oslo havnOslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Hver uke anløper mellom 50 og 70 skip Oslo. Omlag seks millioner tonn gods og sju millioner reisende kommer årlig til Oslo sjøveien. Sydhavna er Oslos godshavn som forsyner store deler av Oslo og nærområdet med forbruksvarer, drivstoff, gods og byggematerialer. Her finner du Norges største containerterminal, Yilport Oslo.

Fakta om Heidelberg CementHeidelberg Cement og datterselskapene NorStone, Norcem og NorBetong er blant Norges største leverandører av byggevarer.

Norcem frakter hvert år ca 500 000 tonn sement til Oslo, NorStone tar inn rundt 250 000 tonn sand, grus og pukk, og Norbetong produserer betong på Sjursøya. Ved lossing av sementsskipene på Sjursøya brukes det årlig opptil 700 000 liter diesel. Det jobbes mot full overgang til landstrøm i 2021.