Slutt for Haldenreaktoren

Etter 60 år er det ugjenkallelig slutt.

Styret ved Institutt for energiteknikk (IFE) har besluttet å legge ned virksomheten ved atomreaktoren i Halden.

– Styret har besluttet ikke å starte opp reaktoren igjen og ikke søke om ny driftskonsesjon, sier tillitsvalgt for de ansatte ved Haldenreaktoren, Monica Guldhaugen, til NTB.

De ansatte ble onsdag ettermiddag informert om avgjørelsen.

Reaktoren har hatt en anstrengt økonomi de seneste årene og har vært stengt siden mars på grunn av en defekt ventil. I vedtaket heter det at «en eventuell drift av Haldenreaktoren vil være IFEs ansvar, og IFE kan ikke regne med støtte fra staten til dette. IFE har ikke ressurser til selv å bære risikoen ved videre drift.»

IFE-direktør Nils Morten Huseby har tidligere uttalt at det vil koste 500 millioner kroner å fortsette driften av reaktoren. I år har staten gått inn med 130 millioner kroner i ekstraordinært driftstilskudd.

Den nåværende konsesjonen utløper i 2020.

Reaktoren, som er verdens eldste tungtvannsreaktor, har vært brukt i et internasjonalt forskningssamarbeid på reaktorsikkerhet og atombrensel og har vært i drift siden 1959.

(©NTB)