Røkke og Aker BP får 13 milliarder tilbake fra staten

Får utbetalt 13 milliarder kroner i opphørsrefusjon.

Nedlagte Hess Norge, et oljeselskap kjøpt opp av Kjell Inge Røkkes Aker BP, får utbetalt 13 milliarder kroner i opphørsrefusjon, skriver Dagens Næringsliv.

Refusjonen var forutsatt i oppkjøpet, skriver avisen.

Bakgrunnen er en ordning som innebærer at oljeselskapene får utbetalt skatteverdien av underskuddet hvis selskapet legges ned.

Talsmann Ole Johan Faret i Aker BP sier skattebalansen var godt kommunisert i pressemeldingen da Hess Norge ble kjøpt opp.

Skatteetaten forklarer systemet slik i en pressemelding mandag: «Hvis et selskap med virksomhet på den norske sokkelen velger å avslutte virksomheten, kan selskapet kreve å få utbetalt skatteverdien av udekket underskudd og ubenyttet friinntekt knyttet til virksomheten. For 2017 har åtte selskaper krevd slik utbetaling på til sammen 13,9 milliarder kroner.»

(©NTB)